Skip to main content

Situationen för Skånes tågresenärer är oacceptabel

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2016 09:00 CEST

Tågsituationen i Skåne måste förbättras. Det budskapet framför Skånetrafiken när de i dag träffar Trafikverkets regionchef. Bakgrunden är de många störningar och brist på information i tågtrafiken som drabbat Skånetrafikens resenärer.

I midsommarhelgen stod tågresenärer strandade på skånska järnvägsstationer, utan information och möjlighet att komma fram till midsommarfirande eller bokade resor från Kastrups flygplats.

Trafikverket har ett ansvar för att ta fram så kallade störningsplaner. I störningsplanen klargörs vilken trafik som ska gå för att undvika spridningseffekter i järnvägssystemet. Störningsplanen styr vilken trafikinformation som ska ges till resenärerna och vilken ersättningstrafik som ska sättas in. Under midsommarafton hamnade systemet ur fas då beslut om störningsplan inte togs i tid.

– I Skåne åker runt 150 000 personer tåg varje dag. Det förutsätter att de kan lita på tågtrafiken. Skånetrafiken är Trafikverkets i särklass största kund i södra Sverige. I år betalar Region Skåne 178 miljoner till Trafikverket. Det är högst rimligt att vi då kan köra våra tåg på en fungerande anläggning, säger Stefan Svalö regionråd (S) och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Vi vill se ett helt annat fokus på Skånes järnväg. Vi efterlyser Trafikverkets samlade strategi för hur de skånska banorna ska bli robusta, en markant ökning av underhållsåtgärder och en trafikledning som är proaktiv och som tar tidiga beslut vid trafikstörningar. Vi måste kunna ge våra resenärer korrekt information så att de kan göra egna val och anpassa sin situation. Utan information blir man fast på en station. Det är helt oacceptabelt, säger Linus Eriksson, Skånetrafikens trafikdirektör.

Avsaknad av beslut och flyttande av prognos under midsommarafton medförde att Skånetrafiken och de trafikföretag som kör Öresundståg och Pågatåg inte kunde ge en bra trafik, korrekt information eller planera ersättningstrafik. Skånetrafiken har fått in en stor mängd klagomål från resenärer och ett tusental begäranden om förseningsersättning. De kommer att uppgå i miljonbelopp och blir en kostnad för Region Skåne.

– Förra året uppmärksammade vi infrastrukturministern på att antalet infrastrukturrelaterade förseningar är dubbelt så stora som för motsvarande regionaltrafiksystem i Västtrafik i Göteborg och SL i Stockholm. Tyvärr ser vi inte att det blir bättre och vi får inte heller besked om hur de ekonomiska underhållsresurserna fördelas, säger Stefan Svalö.

– Midsommarhelgens omfattande tågproblem berörde 100 000-tals resenärer. Trots Trafikverkets ansvar har de inte uttalat sig om situationens allvar eller att de gör vad de ska för att åtgärda situationen. Det kan Skånetrafiken och våra resenärer kräva, säger Linus Eriksson.

Fakta

Under midsommaraftons morgon slog blixten ned i en signalanläggning i Åkarp mellan Lund och Malmö. En sträcka som trafikeras av 500 tåg dagligen och är Sveriges andra mest belastade järnvägssträcka. I princip är Skånes samtliga tåg direkt eller indirekt beroende av att denna sträcka alltid fungerar. Samtidigt med blixtnedslaget skedde kontaktledningsproblem i både Stehag och Hässleholm. Vid stopp på tågsträckor används överenskomna störningsplaner som Trafikverket beslutar om när de ska sättas in.

I störningsplanen finns klarlagt om vilken trafik som ska gå för att undvika spridningseffekter i järnvägssystemet. De styr vilken trafikinformation som ska ges till resenärerna och vilken ersättningstrafik som ska sättas in. Allt för att resenärerna ska komma vidare på sin resa. Under midsommarafton hamnade systemet ur fas då beslut om störningsplan inte togs i tid. Prognosen för felavhjälpning kom först vid 15-tiden på fredagseftermiddagen och flyttades sedan flera gånger. Först 1,5 dygn senare än vad Trafikverket först uppgav, släpptes trafiken på.

För mer information kontakta,

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden

Tel: 044 309 30 31

Linus Eriksson, trafikdirektör Skånetrafiken

Tel: 0451 29 89 89

Malin Tykesson, presschef Socialdemokraterna i Region Skåne

Tel: 044 309 30 97

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se