Skip to main content

Skånetrafiken presenterar nyckeltal för färdtjänsten i Vellinge kommun

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 15:14 CET

Sedan Skånetrafiken tog över färdtjänsten i Vellinge sommaren 2013 har det framkommit från en rad resenärer och organisationer att man inte är helt nöjda med den tjänst som Skånetrafiken levererat. Därför har nu en rad förbättringsåtgärder inom olika områden initierats. En del åtgärder har redan inletts medan andra tagits fram i en gemensam handlingsplan för att skapa samsyn och en fortsatt bra dialog. I det arbetet har Skånetrafiken tagit fram en rad nyckeltal som presenteras nedan.

-  Sedan övertagandet av färdtjänsten i Vellinge har vi på Skånetrafiken förstått att kunderna i Vellinge kommun inte är nöjda med vår leverande tjänst, något vi såg och ser allvarligt på, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken

Därför initierade Skånetrafiken ett intensifierat arbete kring en gemensam handlingsplan för alla inblandade aktörer som ska leda till en rad förbättringsåtgärder. Handlingsplanen tar utgångspunkt i ett tillsammansarbete där respektive organisation har identifierat en rad förbättringsområden, och är ett dokument som ska syfta till att lyfta de aktiviteter och förbättringsarbete som ska genomföras för att komma vidare i en hållbar lösning för färdtjänsten i kommunen.

En dialog med Vellinge kommun om en långsiktig lösning pågår där kommunen kommer att fatta beslut om hur färdtjänsten i Vellinge ska se ut och fungera framöver.

Några nyckeltal för verksamheten

Punktlighet (antalet hämtningar inom 10 min)

vecka 27   Vellinge 67 %  Skåne 76 %
vecka  43  Vellinge 77%   Skåne 76 %
vecka 44  Vellinge 79 %  Skåne 78 %
vecka 45*  Vellinge 75 %  Skåne 78 %


Antalet färdtjänst resor körda i Vellinge

v 40  totalt 649  utförda av Vellinge taxi 140  22 %
v 41  totalt 656  utförda av Vellinge taxi 172  26 %
v 42  totalt 708  utförda av Vellinge taxi 167  24 %
v 43  totalt 805  utförda av Vellinge taxi 281  35 %
v 44  totalt 504  utförda av Vellinge taxi241  48 %
v 45*  totalt 362  utförda av Vellingetaxi 161  44 %

* Vecka 45 visar resultatet för del av vecka, måndag-onsdag.

När det gäller kundärenden och kundsynpunkter har det under perioden 1-7 november kommit in en handfull ärenden.

-  Vi kan konstatera att vår leverans vid övertagandet inte var tillräckligt bra men att vi under den senaste perioden är upp i samma nivå som för övriga Skåne, vilket innebär att utvecklingen går åt rätt håll, säger Henrik Dagnäs. Vidare kan vi också se att den åtgärd vi tog fram över önskemål från Vellinge kommun med en mer lokal lösning också visat sig ge resultat.

För ytterligare information, kontakta;
Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Henrik Dagnäs, trafikdirektör Skånetrafiken
Tfn 0451-28 85 32


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 149 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 340 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,3 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se