Skip to main content

Skånetrafiken redovisar positiv trend

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2018 13:02 CEST

På kollektivtrafiknämnden den 21 maj rapporteras bland annat Skånetrafikens tertialrapport där nöjd kund-index (NKI) når 58 procent vilket är en positiv trend. Dessutom presenteras en ny finansieringsmodell av färdtjänsten.

Skånetrafikens tertialrapport januari – april, redovisar en positiv trend för såväl kundnöjdhet som resandeutveckling. Det främsta skälet förklaras av appen och det nya biljettsystemet. 77 procent upplever att det är enkelt att köpa biljett. 88 procent av sjukresor- och färdtjänstresenärerna är nöjda med sin senaste resa.

- Vi har gjort stora satsningar inom kollektivtrafiken med bland annat ett helt nytt biljettsystem och övertag av beställningscentralen för serviceresor och färdtjänst i Region Skånes regi. Därför är jag glad att se att kundnöjdheten ökar. Ambitionen är att ännu fler ska vilja resa kollektivt framöver, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Det är glädjande att kundnöjdheten ökar. Det är en förutsättning för omställningen till det klimatsmarta resandet, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

- Vårt sammanlagda NKI nådde ackumulerat 58 procent jämfört med 54 procent för motsvarande period förra året. Enbart för april månad hade vi ett sammanlagt NKI på 62 procent, vilket är mycket glädjande. Även resorna har ökat med 0,1 procent jämfört med 2017 som var ett rekordår. Dock har vi fortsatta utmaningar med punktligheten som är en av de viktigaste delarna i kundnöjdheten till följd av infrastrukturproblem på järnvägen och framkomlighet i våra större städer, säger Linus Eriksson, Trafikdirektör Skånetrafiken

Ny finansieringsmodell för färdtjänst

En ny finansieringsmodell för färdtjänst mellan Region Skåne och Skånes kommuner har tagits fram. Förslaget som har varit på remiss under våren, innehåller en ny finansieringslösning och en större möjlighet för kommunerna att följa upp sina kostnader.

- Under de senaste åren har vi gjort en rad förbättringar för förare och resenärer. Ökade minimilöner, högre miljökrav och ett övertagande av beställningscentralen till egen regi för att ge tryggare och bättre resor. Med det nya avtalet på plats har vi möjlighet att hålla en jämn och hög kvalitet. Det gynnar både personal och resenärer i alla anslutna kommuner, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Förslaget behandlas på kollektivtrafikens nästa sammanträde den 21 maj och bygger på att varje kommun betalar för sina faktiska kostnader för färdtjänsten. Ambitionen är att Region Skåne ska leverera en färdtjänstverksamhet som Skånes samtliga 33 kommuner vill ansluta sig till, vilket i sin tur skulle möjliggöra en finansiering genom skatteväxling på sikt.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725 - 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden
Tfn 0706- 50 20 01

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken, nås genom presstjänsten 0451-28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se