Skip to main content

Skånetrafiken tackar Amanda

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2019 15:01 CEST

Skånetrafiken har kontaktat Amanda Hansson och beklagat bussincidenten i fredags.

- Jag accepterar Skånetrafikens och Nobinas ursäkt, även om jag kände mig kränkt. Nu förväntar jag mig att de aktivt jobbar vidare med dessa frågor, säger Amanda Hansson.

Amanda Hansson lämnade bussen då chauffören ansåg hon vara för lättklädd. Skånetrafiken ser positivt på att Amanda Hansson hörde av sig direkt till kundtjänst.

- Vi är tacksamma för att Amanda reagerade så att vi kan bli ännu bättre på att få alla kunder att känna sig välkomna och bemötta med respekt och omtanke. Jag vill understryka att Skånetrafiken inte har några speciella regler för hur våra resenärer ska vara klädda, utan det är samma som gäller samhället i övrigt, säger Pernilla Lyberg, chef för produkt och marknad på Skånetrafiken.

Så fort Amanda Hansson kontaktade vår kundtjänst agerade vi enligt de rutiner som gäller när kunder anmäler att de inte är nöjda. Det innebär bland annat följande:

  • Kundtjänst skickar klagomål vidare till berörda trafikbolag, det gäller cirka 20 ärende i veckan. Trafikföretagen hanterar frågan vidare.
  • Det är chauffören som ansvarar för säkerheten ombord.
  • Alla busschaufförer genomgår en nationell förarutbildning. Till detta finns en handbok framtagen av Skånetrafiken.

Skånetrafiken arbetar kontinuerligt och proaktivt med bemötande och kundupplevelser. Det är oerhört viktiga frågor för oss.

- Tidigare i år beslöt vi dessutom att starta en serviceakademi. Alla som möter våra kunder ska i alla lägen ge ett bra bemötande och vara förberedda på svåra situationer, säger Pernilla Lyberg.

Nobina ser också allvarligt på det inträffade, de handhar detta som ett personalärende. Föraren har fått en skriftlig varning och är avstängd från att köra buss tills vidare. Föraren kommer att få vidareutbildning i kundbemötande och service. Det är en djupt ångerfull förare som beklagar det inträffade. Hen är en erfaren förare som jobbat i nästan 20 år utan klagomål eller synpunkter.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 300 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,8 miljarder kronor och varje år görs fler än 167 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se