Skip to main content

Skånetrafiken tar krafttag mot mobilpratande förare

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 10:07 CEST

Efter de incidenter som nyligen skett på Skånetrafikens bussar där förare under färd pratat i mobiltelefon, smsat och tittat på film tar nu Skånetrafiken krafttag för att komma till rätta med problemet.

- Vår ståndpunkt är att detta är ett helt oacceptabelt beteende och inget som ska förekomma i vår trafik, det handlar om säkerhet och att man som yrkesförare inte uppträder så här. Våra resenärer måste kunna känna sig trygga, det här är en mycket prioriterad fråga för oss, säger trafikdirektör Linus Eriksson, Skånetrafiken.

Skånetrafiken kommer därför att vidta en rad åtgärder nu. Dels kommer man att ha möten och förnyad dialog med trafikföretagen, man kommer också att titta över avtalen och de eventuella viten som kan bli aktuella om fler överträdelser sker.

- Vi kommer nu att begära in åtgärdsplaner från respektive trafikföretag för att säkerställa att de verkligen tar sitt ansvar, förklarar Annika Bondesson, affärsområdeschef Buss norra.

En annan åtgärd som kommer att bli aktuell är att tillsätta en grupp, så kallade Mistery Riders. Gruppen kommer att vara ute i busstrafiken och helt enkelt resa med olika bussar för att på så sätt kontrollera och rapportera förekomsten av samtal etc.

Hur ska jag som resenär agera om jag ser någon förare som t ex smsar under färd?

- Vi vill gärna att man hör av sig till oss så att vi kan ta frågan vidare till trafikföretaget. Då är det viktigt att man är så detaljrik som möjligt. Datum, klockslag, linje och gärna också någon form av bildbevis. Man kan höra av sig till vår kundtjänst eller på vår hemsida, avslutar Jan-Åke Bergmark, affärsområdeschef Buss södra


För ytterligare information, kontakta;
Skånetrafiken presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Annika Bondesson, affärsområdeschef Buss norra
Tfn 0451-28 86 05

Jan-Åke Bergmark, affärsområdeschef Buss södra
Tfn 0451-29 89 31

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se