Skip to main content

Skåningarna reser mer med Skånetrafiken!

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 10:00 CET

I dag presenteras resultatet av den årliga kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Den görs på uppdrag av branschföreningen Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet.

Antalet resande med Skånetrafiken har ökat för artonde året i rad. Ökningen är 3,0 % 2016 jämfört med 2015.

Kollektivtrafikens marknadsandel i Skåne sjunker från 28% till 26% efter att haft en successiv ökning i flera år och det innebär att resandet med kollektivtrafiken i Skåne trots en resandeökning tappar mark mot biltrafiken. I riket är kollektivtrafikens marknadsandel densamma 2016 som 2015. Kravet på gräns och id-kontroller påverkar regionen negativt och i synnerhet kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen.

”Vi ser att resandet i Skåne överlag ökar och är enormt glada för att resandet med vår kollektivtrafik också gör det. Men på grund av id-kontroller för resande över Öresundsbron och fortsatta problem med framförallt tåginfrastruktur och bristande kapacitet så når vi inte vårt mål för marknadsandelar. Vi skulle vilja kunna köra mer tåg i peaktid” säger Linus Eriksson, Trafikdirektör Skånetrafiken

Allt enklare att köpa biljett

Viktigt för att välja kollektivtrafiken är att det ska vara enkelt. Och enligt resultaten från undersökningen så har de skånska kundernas upplevelse av enkelheten att köpa biljett höjts från 54 procent 2013 till 67 procent 2016, en ökning på 13 procentenheter.

”Vi ser att utvecklingen av att kunna köpa biljett i våra appar tillsammans med korrekt och tydlig information till kunderna får en effekt i att det upplevs som enklare att förstå hur man ska köpa biljetter” säger Camilla Bunke, Försäljningschef Skånetrafiken.

Hur nöjda är Skåningarna med sin kollektivtrafik?

59 procent (61 procent 2015) av de som reser med Skånetrafiken är nöjda eller mycket nöjda. Riksgenomsnittet är 62 procent. Kunderna upplever en försämring när det gäller punktlighet, att det går snabbt att resa samt att man undviker stress. Trenden är nedåtgående de senaste åren och är en tydlig effekt av infrastruktur-problem samt trängsel på tågen men även utmaningar med framkomlighet i vår stadstrafik.

”Fler och fler väljer att resa med Skånetrafiken vilket betyder att de trafikförändringar vi gör stämmer med skåningarnas behov. Tyvärr ser vi samtidigt att vi tappar kundernas upplevda kvalitet framförallt för att det börjar bli trångt ombord på bussar och tåg under rusningstid och att man upplever dålig punktlighet och information, framförallt i samband med trafikstörningar. Något vi nu fokuserar på att förbättra bland annat med en helt ny reseplanerare som släpps i mars.” säger Joakim Agartson, chef Affär och Marknad Skånetrafiken.

Positivt är att alltfler skåningar vet hur man reser med Skånetrafiken och vi ser en ökning på 10 procentenheter sedan 2009 (60% 2009, 70% 2016). Även fler och fler skåningar har gjort en resa med Skånetrafiken vilket visar att vi når fler med våra tjänster. 2013 hade 51% av skåningarna gjort en resa med Skånetrafiken, 2016 var samma siffra 60%. Totalt gjordes hela 164 miljoner resor med Skånetrafiken 2016.

Fakta Kollektivtrafikbarometern

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer varje månad och de tillfrågade som är mellan 15-75 år får då svara på frågor på en femgradig skala kring en rad olika områden som rör kollektivtrafiken, där nöjd ger betyget 4 och mycket nöjd ger betyget 5. Undersökningen mäter både de som faktiskt reser kollektivt och hur allmänheten ser på kollektivtrafiken. Skånetrafiken deltar i Kollektivtrafikbarometern som ett led i att hela tiden förbättra vår service till alla de som reser med oss. Mer information om undersökningen och det nationella resultatet finns på: www.svenskkollektivtrafik.se

För ytterligare information kontakta:

Joakim Agartson

chef Affär och Marknad Skånetrafiken
0451-28 85 05

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se