Skip to main content

Upphandlingen av Krösatågstrafik och regionaltågstrafik är nu avslutad

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 09:32 CET

Veolia Transport AB vann upphandlingen av tågtrafiken Emmaboda-Karlskrona, Emmaboda-Kalmar och Hässleholm-Växjö.

Blekingetrafiken, Kalmar Läns Trafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken beslöt idag att tilldela Veolia Transport uppdraget. Avtalet sträcker sig över 5 år till december 2018 och kan sedan förlängas i upp till tre år. Avtalstiden är densamma som för den övriga Krösatågstrafiken.

Trafikutbudet på vardagar under 2014 kommer att uppgå till 11 turer i vardera riktningen Hässleholm-Växjö som kommer att avlasta Öresundstågen och samtidigt erbjuda pendlare till från Växjö/Älmhult/Hässleholm ett betydligt bättre trafikutbud.

Emmaboda-Karlskrona kommer att trafikeras med 14-16 turer i vardera riktningen vardagar under 2014. Det innebär att Karlskrona får anslutning till och från Öresundstågen i Emmaboda.

Veolia Transport AB driver persontrafik på uppdrag åt regionala kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landsting i hela Sverige och driver dessutom egen kommersiell tåg- och busstrafik. Vi är specialiserade på att lösa kunders behov av resor med buss, tåg, spårvagn, taxi och båt. Veolia Transport är en av Sveriges största operatörer inom persontrafik.

- Vi är givetvis otroligt stolta och glada över att ha fått förtroendet för att bedriva tågtrafiken till och från Emmaboda, Karlskrona och Kalmar samt mellan Växjö och Hässleholm. Det är för oss på Veolia Transport en naturlig utökning av den tågtrafik vi redan idag bedriver i södra Sverige. För kunderna kommer det resultera i fler och bättre resmöjligheter, säger Mikael Danielsson, chef för Affärsområde Tåg.

Kontraktssumman är 57.8 MKR (exklusive fordonsunderhåll) när trafiken är helt utbyggd mellan Kalmar och Emmaboda. Under 2014 kommer trafiken igång med 8-10 turer i vardera riktningen. 

Kostnaden fördelar sig mellan beställarna enligt följande:

Blekingetrafiken 15.2 MKR

Kalmarlänstrafik 5.4 MKR för Emmaboda-Karlskrona och 12 MKR för Emmaboda-Kalmar.

Länstrafiken Kronoberg 15.1 MKR

Skånetrafiken 10.1 MKR

Veolia Transport ansvarar i dagsläget för Öresundstågstrafiken och för tågtrafiken i Kalmar län på Stångådalsbanan och Tjustbanan.

Prisbilden för tågtrafik har under några år varit stigande och den nu erhållna prisnivån motsvarar den för Öresundstågen. Nivån ligger över den nivå som beställarna har kalkylerat med men den samlade kostnadsbilden är ännu inte klar eftersom den består av:

-  Trafikkostnad (klar)

-  Underhållskostnad (upphandling pågår)

-  Ombyggnadskostnad och hyra för tågen (ej klart)

-  Banavgifter 2014 (riksdagsbeslut ännu ej fattat)

Beställarnas nettokostnad omfattar sedan också intäkterna och de kommer att variera de olika delarna i trafiken och förändras i takt med att trafiken byggs ut.

-  Från beställarnas sida är vi alla mycket glada över att få Veolia Transport som trafikutövare, de har visat med sitt övertagande av Öresundstågen att de är mycket kompetenta att sköta den här typen av trafik, säger Ewa Rosén, upphandlingschef Skånetrafiken. Det är också en fördel med en och samma trafikutövare när det i vissa stycken handlar om en parallell trafik som t. ex Emmaboda-Kalmar och Växjö-Hässleholm.

För ytterligare information, kontakta;
Ewa Rosén, upphandlingschef Skånetrafiken
Tfn 0451-28 85 11

Mikael Danielsson, Veolia Transport, chef Affärsområde Tåg
Tfn 0730 – 88 89 00

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03


Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje år görs fler än 140 miljoner resor med Skånetrafikens 103 tåg, 540 regionbussar, 360 stadsbussar och 300 serviceresefordon. All trafik utförs på entreprenad. Omsättningen är cirka 3,2 miljarder. www.skanetrafiken.se