Skip to main content

Bara gott i SKAP:s årskrönika 2013!

Nyhet   •   Dec 31, 2013 19:00 CET

Bland årskrönikor måste SKAP:s vara den trevligaste – här läser du om allt det goda SKAP varit med om, bidragit till och åstadkommit under 2013!

MUSIK OCH DIGITALISERING I FOKUS
SKAP:s ordförande Alfons Karabuda inledde året i digitaliseringens tecken på Midem i en paneldiskussion om Global Repertoire Database, GRD, som kommer att ge heltäckande information om den globala repertoaren av musikverk – och som därigenom kommer att ge såväl musikskapare som digitala tjänsteentreprenörer ett centralt verktyg för en väl fungerande digital musikmarknad.

#dafm

I början av februari kastade sig SKAP in i den digitala debatten. Alfons Karabuda skrev i Computer Sweden om behovet av en utökad dialog och samarbete mellan musikskapare och digitala tjänsteentreprenörer. Artikeln var en del av lanseringen av Digital agenda för musiken, SKAP:s fokusområde 2013, som lyfter fram innehållets värde för den digitala ekonomin, vikten av fokus på den enskilde musikskaparens rättigheter och villkor, och behovet av dialog och samarbete mellan musik, teknik och politik.

Från sin position som ordförande i ECSA, European Composer & Songwriter Alliance, kunde SKAP under året föra en konstruktiv dialog med såväl EU-kommissionen som parlamentet. I slutet av februari tog SKAP Digital agenda för musiken till det svenska residenset i Bryssel i samband med Creators Conference, det SKAP-initiativ som inte bara blivit en årligen återkommande händelse i Bryssel, utan som också senare under året fick pris som bästa internationella konferens

Rundabordssamtal i Washington

I juni deltog SKAP i World Creator Summit i Washington och passade i samband med det på att arrangera ett rundabordssamtal tillsammans Sveriges ambassad och nybildade Music Creators North America, den paraplyorganisation för nordamerikanska musikskaparorganisationer som bildats med hjälp av SKAP efter ECSA-modell. Syftet med arrangemanget var att nå ut med SKAP:s initiativ om en digital agenda för musiken utanför Europa och bidra till global samverkan bland digitaliseringens aktörer. Totalt kom ett hundratal deltagare från musiklivet, politiken och digitala tjänsteentreprenörer till House of Sweden för rundabordssamtalet och en nätverkskväll. I slutet av månaden deltog också Alfons Karabuda i EU-kommissionens Digital Agenda Assembly 13 i Dublin.

Fram på höstkanten genomförde SKAP och Svenska ambassaden i London i september ett diplohack med utgångspunkt i frågeställningen ”How can creative collaboration in the arts enhance freedom of expression and tolerance around the world?” Alfons Karabuda gästbloggade veckan därpå på Kulturdepartementets kulturrådsblogg om hur DiploHack London ger verktyg för utsatta musikskapare. För SKAP blev diplohacket dessutom en värdefull idébank att ta med till höstens internationella musik- och digitaliseringskonferens Digital Agenda for Music '13, där den digitala agendan, konstnärliga rättigheter, samt jämställdhet och mångfald kom att sättas under lupp för en dag i Stockholm. Konferensen bildade både avslutning för SKAP:s verksamhetsfokus Digital agenda för musiken, som pågått under hela 2013, och start för SKAP:s fokusområde 2014, Mångfald och jämställdhet. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda bloggade om sina intryck och intervjuades om saken i Kulturekonomi.


SKAP:s ordförande Alfons Karabuda i samtal med Robyn under Digital Agenda for Music '13.

KONSTNÄRLIGA RÄTTIGHETER OCH FRISTÄDER FÖR MUSIKSKAPARE
I månadsskiftet februari-mars drog media och en rad musikorganisationer lans för de konstnärliga rättigheterna. Denna gång handlade det om nya affärsmodeller som inte nödvändigtvis ser till de enskilda musikskaparnas bästa, utan gärna låter affärerna gå före rättigheter som den ideella upphovsrätten. Jan Gradvall skrev en krönika som väckte reaktioner i och utanför musiksverige. SKAP:s Alfons Karabuda bloggade och debatterade med Epidemic Sound, som stod för den affärsmodell som främst kritiserades i media. 

Jekaterina SamutsevitjI början av mars påmindes vi åter om vikten av att arbeta för det fria ordet. På Music Freedom Day, 3 mars, förberedde sig den svensk-kurdiske rapparen Serhad Ayazrättegång i Turkiet dagen därpå, åtalad för uppvigling. Veckan dessförinnan samtalade Alfons Karabuda och Freemuses Ole Reitov med Pussy Riots Jekaterina Samutsevitj under Creators Conference, ett samtal och ett engagemang som fortsatt under resten året.

Den stora nyheten från SKAP i april var publiceringen av den rapport om konstnärliga rättigheter som FN:s råd för mänskliga rättigheter tagit fram och som SKAP:s ordförande Alfons Karabuda varit expertråd till. Rapporten beskriver situationen runt om i världen och ger rekommendationer till medlemsstaterna. Alfons Karabuda intervjuades av Kulturnytt, och har under andra halvåret presenterat rapporten i olika sammanhang i bland annat Stockholm, Washington, Bryssel, London, Almedalen och Malmö. Rapporten finns att läsa här.

Innan den svenska sommaren gjort entré på riktigt arrangerades på initiativ av SKAP en allra första så kallad Impossible Music Session i Stockholm. Impossible Music Sessions låter förtryckta musikskapare få en röst genom dem som faktiskt har möjlighet att framföra deras musik. I Stockholm framfördes musik skriven av Pussy Riot och Arya Aramnejad, tolkad av de svenska artisterna Jennie Abrahamson, Linnea Olsson och Love Antell. Konceptets grundare, Austin Dacey, Pussy Riots Jekaterina Samutsevitj och Arya Aramnejad deltog också över Skype och telefon – i den mån det var möjligt.


Även i Almedalen kom det att handla om konstnärlig yttrandefrihet. SKAP:s ordförande Alfons Karabuda presenterade den FN-rapport han varit med och tagit fram i två paneler i arrangemang av Kulturrådet kring yttrandefrihet och fristäder för utsatta kulturskapare. SKAP och Kulturrådet har sedan SKAP:s internationella yttrandefrihetskonferens Right! Freedom of Music & Speech hösten 2011 samarbetat i fristadsfrågan. Under Kulturrådets expertkonferens i Malmö i november 2013, lanserades Sveriges första fristäder för utsatta musikskapare, efter samma modell som fristäder för författare, och FN-rapporten fick ytterligare uppmärksamhet i media.

I november kom också det glädjande beskedet att förhandlingarna om direktivet för upphovsrättssällskap äntligen var i hamn. SKAP har, inte minst genom sitt ordförandeskap i ECSA och tillsammans med Stim, under det senaste året på olika sätt deltagit i utformningen av det kommande direktivet, något som tydligen gått piratpartisterna i EU-parlamentet helt förbi, då dessa missuppfattat direktivet som något som tagits fram mot upphovsrättssällskapen, istället för i samarbete medför en stark upphovsrätt på den enskilde musikskaparens sida. Hur upphovsrättsarbetet inom EU hänger ihop med konstnärliga rättigheter och inte ”bara pengar” är något allt fler förstår, något som Alfons Karabuda konstaterar i Kulturnytts årskrönika.

PRISER, STIPENDIER OCH GALA!
I mars nominerades Benny Anderssons musik till ”Palme” för det nordiska filmmusikpriset HARPA – Nordic Film Composer Award 2013. Priset delas ut av musikskaparorganisationerna i de nordiska länderna för att lyfta fram musikens betydelse för filmproduktioner. ”Men vi har ju Guldbaggen”, tänker någon. Faktum är att den första Guldbaggen för musik i filmproduktion inte delades ut förrän i fjol, något SKAP aktivt verkat för under lång tid. 

Hur gick det då? I Trondheim, där priset delades ut den 21 april under filmfestivalen Kosmorama, var det finske Tuomas Kantelinen som fick ta emot priset för musiken till ”Puhdistus”.

I slutet av mars lanserades Denniz Pop Awards, ett initiativ av tidigare Cheiron-medlemmar och Denniz Pops kollegor, släkt och vänner. Nu kunde också SKAP gå ut med att Sveriges organisation för musikskapare stödjer initiativet och dess ambition att lyfta fram nya talanger inom musikskapandet.

Sarah Dawn Finer tar emot stipendium på SKAP:s vårfest 2013I slutet av maj var det dags för SKAP:s årligen återkommande vårfest, som kommit att bli den självklara samlingsplatsen för kompositörer, artister, branschfolk, makthavare och kulturpersonligheter. Nytt för i år var att tillkännagivandet av vilka musikskapare som skulle komma att få ta emot priser och stipendier vid vårfesten skedde i samarbete med Tunigo (som senare köptes upp av Spotify), som publicerade en särskild spellista med musik av mottagarna. Redan på fredagen före vårfesten fick dock en stjärna som inte kunde närvara ta emot sitt pris. Varje år delar SKAP ut ett trettiotal priser och stipendier, varav ett tiotal på vårfesten. Övriga delas ut i olika sammanhang under året, som till exempel de här.

I augusti var det så dags för årets största musikpris, Polar Music Prize, som i år gick till Kaija Saariaho och Youssou N’Dour. SKAP har genom åren haft ett löpande samarbete med Polar Music Prize genom ledamotsplatser i såväl styrelse som prisnämnd. I år utökades samarbetet genom att SKAP:s ordförande, som också är ordförande i Polar Music Prize prisnämnd, ledde den seminariedag, Polar Music Talks, som de senaste åren kommit att bli en allt viktigare punkt under Polarprisdagarna. 


Alfons Karabuda och Jason "Timbuktu" Diakité under Polar Music Talks.

NAMNCHOCKEN!
Vid midsommar kom den stora skrällen – SKAP byter namn! SKAP blev... SKAP. Under tämligen odramatiska former hölls den extrastämma som beslöt att SKAP:s namn, som det skrivs ut, tydligare ska berätta vilka det är SKAP arbetar för: Sveriges kompositörer och textförfattare

UTBILDNING FÖR FLER
Ametist Azordegan och Salla SalazarI september tog sig SKAP an ett nytt spännande samarbete med musikjournalisten Ametist Azordegan och juristen Andreas Wendén, som utanför SKAP:s ordinarie utbildningsprogram tog initiativ till en utbildningsdag om juridiken i musiken. Målgruppen var hela musikskaparkollektivet, även om initiativtagarna främst tänkte på unga aktörer i hip hop-genren, som kanske behöver vägledning i musikbranschens avtals- och rättighetsdjungel. Och visst blev det uppskattat – uppåt ett hundratal besökte Södra Bar en söndagseftermiddag för att höra mer om vad som gäller, och för att höra Salla Salazar och Amir Chamdin berätta om sina erfarenheter när de var nya i branschen. Både föreläsningar och intervjuer ser du här.

ÄNNU STARKARE POSITION I DET INTERNATIONELLA ARBETET
I mars månad förnyades SKAP:s ordförandeskap i ECSAEuropean Composer & Songwriter Alliance, med tre år till 2016, lagom till att EU-kommissionen inledde sina intressentsamtal Licences for Europe, som SKAP och ECSA deltog i under hela 2013

I slutet av augusti stod SKAP värd för NPU:s kongress, det nätverk av nordiska musikskaparorganisationer som arbetar tillsammans för att de nordiska länderna ska få ett gott inflytande i påverkansarbetet inom EU. Med sin position som ordförande i ECSA har SKAP genom NPU en unik möjlighet att påverka politik och lagstiftning för en inriktning som gynnar oss i Norden. I samband med kongressen delades också NPU-priset ut, som i år gick till kompositören och nyckelharpisten Emilia Amper.

SKAP:s ordförande Alfons KarabudaI slutet av året blev det också klart att SKAP:s ordförande Alfons Karabuda valts in som ledamot i International Music Councils styrelse. International Music Council är officiell internationell partner till UNESCO och arbetar för musikalisk mångfald och tillgång till kultur för alla, frågor som ligger både SKAP och Alfons Karabuda nära.

– Under 2014 kommer SKAP att lägga särskilt fokus vid mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Jag är liksom International Music Council övertygad om att det är mångfald som ger musiklivet styrka, tyngd och gör det till en angelägenhet för hela samhället, sade Alfons Karabuda i ett pressmeddelande vid tillkännagivandet.

Med de orden avslutar vi SKAP:s årskrönika 2013. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta för musikskapare, musiken och kulturen och hoppas på ett 2014 där vi får utdelning på arbetet bakom det nya direktivet för upphovsrättssällskap, den pågående reformen av upphovsrätten och många andra frågor som påverkar musikskapare och musikskapandet. Följ oss på Facebook, Twitter, Vimeo och MyNewsdesk, eller på SKAP.se!

Vi ses 2014!