Tags

Media-no-image

Sollentuna ungdomsmottagning startar unik kurs för killar

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 14:34 CEST

Som första mottagning i Sverige startar Sollentuna ungdomsmottagning en kurs för killar. Kursen går under namnet ”KK”- K som i kroppen, kuken, kondomen, första kurstillfället är tisdag 12 maj.

Media-no-image

Sollentuna undersöker invånarnas resevanor

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 10:58 CEST

​​För att kunna planera för framtidens hållbara trafiksystem vill kommunen se hur resandet ser ut i Sollentuna. Under våren genomförs därför en så kallad resevaneundersökning, ungefär en av tio Sollentunabor i åldern 16 - 75 år kommer de närmaste dagarna få en enkät i brevlådan.

Media-no-image

Sollentuna undersöker invånarnas resevanor

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 08:00 CEST

​​För att kunna planera för framtidens hållbara trafiksystem vill kommunen se hur resandet ser ut i Sollentuna. Under våren genomförs därför en så kallad resevaneundersökning, ungefär en av tio Sollentunabor i åldern 16 - 75 år kommer de närmaste dagarna få en enkät i brevlådan.

Sollentuna startar daglig verksamhet i egen regi

Sollentuna startar daglig verksamhet i egen regi

Pressmeddelanden   •   2015-04-02 09:51 CEST

​Personer med funktionsnedsättning får möjlighet jobba heltid med dans, musik och teater på Arena Satelliten när Sollentuna kommun startar daglig verksamhet i egen regi.

Viby får utegym

Viby får utegym

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 14:01 CET

​Efterfrågan på utegym är stor hos Sollentunas invånare och nu har kommunen tagit beslut om att uppföra ett nytt utegym i Viby. Det blir Sollentunas fjärde utegym.

Media-no-image

Benchmarking ska göra kommunerna bättre i byggprojekt

Pressmeddelanden   •   2015-03-10 09:30 CET

Genom att dela med sig av sina erfarenheter strävar nio kommuner i Stockholmsområdet efter att bli bättre och effektivare i sina kontakter med byggherrar i stadsbyggnadsprojekt. Stadsbyggnadsbenchens enkät till byggherrar 2014 visar att handläggarnas attityd och bemötande får högst betyg. Sämst betyg får kommunernas handläggningstid i idéfasen.

Mats Sundin “Hall of Fame camp” i Sollentuna

Mats Sundin “Hall of Fame camp” i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 09:23 CET

Under två dagar på sportlovet får 60 skolungdomar som nyligen kommit till Sverige chansen att prova på hockey. I samarbete med CCM Hockey och Sollentuna kommun arrangerar Mats Sundin ett hockeyläger för barn i kommunens internationella klasser.

Media-no-image
Media-no-image

Minskat drickande bland Sollentunas nior

Pressmeddelanden   •   2012-12-05 15:31 CET

Antalet ungdomar som dricker alkohol, använder tobak och narkotika i årskurs nio har minskat i Sollentuna visar årets Stockholmsenkät. I Sollentuna kommun bedrivs ett aktivt förebyggande arbete mot droger där föräldrars delaktighet och engagemang är viktiga delar i det förebyggande arbetet.

Media-no-image

Sollentuna kommun investerar i tre vindkraftverk

Pressmeddelanden   •   2012-11-05 08:00 CET

Sollentuna kommun meddelar att avtal kommer tecknas med O2 om köp av tre vindkraftverk på Bösjövarden som ligger i Mora kommun, Dalarnas län. Vindkraftverken kommer enligt beräkning att driftsättas under 2014.

Media-no-image

Sollentuna sänker skatten

Pressmeddelanden   •   2012-11-01 08:44 CET

En ansvarsfull ekonomisk politik och ökade skatteintäkter har gjort att Sollentuna står väl rustat inför framtiden. En skattesänkning med 10 öre, särskilda satsningar på lärarna och en snabbare utbyggnad av gång- och cykelvägar är några nyheter i den kompletterade budgeten för 2013.

Media-no-image

Årets stipendiater inom kultur- och fritidsområdet i Sollentuna utsedda

Pressmeddelanden   •   2012-10-31 12:37 CET

Kulturstipendiet på 50 000 kr tilldelas den väl etablerade tonsättaren Anders Hillborg, som har sina rötter i Sollentuna. Oscar Neverman premieras för sina framgångar inom Amerikansk fotboll. Sammanlagt 100 000 kr delas ut till prestationer inom kultur- och fritidsområdet.

Media-no-image

Sollentuna anställer bidragstagare

Pressmeddelanden   •   2012-10-24 07:56 CEST

I början av 2011 fattade socialnämnden i Sollentuna beslut om att införa satsningen ”anställning istället för bidrag”. En utvärdering har visat att ingen av deltagarna som omfattades av insatsen uppbär ekonomiskt bistånd längre och socialnämnden har beslutat att förlänga satsningen.

Media-no-image

PRESSINBJUDAN - Sollentunaungdomar engagerade i FN-dagen

Pressmeddelanden   •   2012-10-22 11:07 CEST

FN-dagen uppmärksammas i Sollentuna med samtal om politiskt engagemang och möten mellan lokala politiker och Sollentunaungdomar. Ett 80-tal ungdomar och ledande lokala politiker möts i Sollentuna när FN-dagen för tredje året i rad firas på Arena Satelliten. En av de överlevande från Utöya talar om tolerans. Under delar av dagen deltar också EU-minister Birgitta Ohlsson (FP).

Media-no-image

Sollentuna kommun köper vindkraftverk

Pressmeddelanden   •   2012-10-18 08:08 CEST

Kommunfullmäktige beslutade igår att köpa två egna vindkraftverk med option på ett tredje. Vindkraftverken ska placeras i en särskild vindkraftpark någonstans i Sverige. En upphandling pågår sedan en tid och beslutet innebär att denna fullföljs

Media-no-image

Sollentunaborna kan tänka sig att ändra sina dagliga resvanor för att minska klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   2012-09-21 09:21 CEST

I Sollentuna tar invånarna klimatfrågan på allvar. 98 procent anser att klimatfrågan är viktig och cirka 40 procent föreslår att man bör fokusera på återvinning och att minska på avfall för att förbättra klimatet. Det framkommer i Sollentuna kommuns klimatbarometer.

Media-no-image

Sollentunaborna eniga om klimatfrågans vikt

Pressmeddelanden   •   2012-08-30 08:35 CEST

Hela 98 procent av Sollentunas invånare anser att klimatfrågan är mycket eller ganska viktig. Det visar den nya klimatbarometer som Sollentuna kommun låtit göra. I jämförelse med en nationell undersökning som Naturvårdsverket genomförde 2009 har andelen som ”absolut” ser sig som klimatmedvetna ökat med 9 procentenheter. Kvinnor anser i större utsträckning än män att klimatfrågan är mycket viktig.

Media-no-image

Ökat klimatengagemang i ny undersökning

Pressmeddelanden   •   2012-08-30 08:27 CEST

Hela 98 procent av Sollentunas invånare anser att klimatfrågan är mycket eller ganska viktig. Det visar den nya klimatbarometer som Sollentuna kommun låtit göra. I jämförelse med en nationell undersökning som Naturvårdsverket genomförde 2009 har andelen som ”absolut” ser sig som klimatmedvetna ökat med 9 procentenheter. Kvinnor anser i större utsträckning än män att klimatfrågan är mycket viktig.

Media-no-image

Pressinbjudan till Maratonfesten i Sollentuna den 14 juli

Pressmeddelanden   •   2012-07-03 16:07 CEST

Det är hundra år sedan de Olympiska spelen avgjordes i Stockholm 1912. Sollentuna kommun arrangerar en fest i Tureberg med anledning av att det var här som ”den försvunne japanen”, Shizu Kanakuri, avbröt loppet och blev bjuden på saft och bullar i familjen Petrés trädgård. Möt Shizu Kanakuris barnbarnsbarn, Yoshiaki Kurato, som deltar i loppet och som ska göra ett kort uppehåll i Tureberg.

Media-no-image

Mätning av kvicksilver och andra miljögifter i fisk från Sollentuna

Pressmeddelanden   •   2012-06-20 15:44 CEST

Sollentuna kommun har låtit analysera fisk från Edsviken och Norrviken. Analyserna gäller hur mycket kvicksilver och andra miljögifter som fisken innehåller och i förlängningen om den är tjänlig som matfisk. De uppmätta halterna ligger på samma nivå som i övriga Stockholmsregionen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.