Tags

ungdomar 13 sollentuna kommun 8 sollentuna 8 socialtjänst 7 klimat 5 it i skolan 5 skola 4 lärare 4 miljö 4 japanen som försvann 3 familjehem 3 idrottshall 3 douglas lithborn 3 omhändertagande 3 betyg 3 kulturcentrum 2 avfall 2 drogvanor 2 magnus ramstrand 2 barn 2 jubileumsmarathon 2 skolresultat 2 klimatbarometer 2 sommarjobb 2 stipendier 2 satelliten 2 näringsliv 2 OS 1912 2 koldioxid 1 stadsbyggnadsbenchen 1 klimatpåverkan 1 tvärbana 1 hemtjänst valfrihet 1 gymnasieskolan 1 miljögifter 1 hemmet 1 gröna kilar 1 hall of fame camp 1 arbetslöshet 1 träna 1 matfisk 1 utegym 1 grundskolan 1 hamburgerrestaurang 1 detaljplan 1 marathon 1 engagemang 1 maratonfesten 1 malmvägen 1 thomas ardenfors 1 edsvik 1 ekonomiskt bistånd 1 stipendier kultur 1 konsthall 1 socialt omhändertagande 1 som 1 edsvik konsthall 1 stadsbyggnad 1 dator 1 utöya 1 jan enfors 1 invigning 1 it 1 ungdom 1 edsbacka 1 samlingsmuseum 1 hällbarhet 1 elever 1 max 1 socialtjänsten 1 arbetsliv 1 informations- och kommunikationsteknologi 1 politisk återväxt 1 anna-lena johansson 1 migrationscentrum 1 brukarundersökning 1 socialtjänsten+barn 1 utställning 1 klimatfrågan 1 maratonfest 1 olympiska kommittén 1 inbjudan 1 14 juli 1 lärarlöner 1 bidrag 1 shizu kanakuri 1 kultur 1 itk 1 sollentunavallen 1 coach 1 kulturmiljö 1 män som slår 1 försörjningsstöd anställning 1 naturkartan 1 yoshiaki kurato 1 ccm hockey 1 föreningsbidrag 1 viby 1 stödinsatser 1 grannsamverkansbilen 1 Visa alla taggar
Media-no-image

​Migrationscentret inviger lokalkontor i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 18:52 CEST

Idag invigdes Svenska Migrationscentrets lokalkontor i Sollentuna. Verksamheten i Sollentuna är ett samarbete mellan Svenska Migrationscentret, Sollentuna kommun, Arbetsförmedlingen och Riksarkivet.

Nu kan Malmvägen omvandlas till boulevard

Nu kan Malmvägen omvandlas till boulevard

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 12:00 CEST

För att skapa er mer trivsam och levande gatumiljö längs Malmvägen har kommunledningskontoret i Sollentuna fått i uppdrag att ta fram en detaljplan i syfte att omvalda området till en boulevard. Mellan körfältet är tanken att en trädallé och cykelbanor ska ta plats.

Media-no-image

Tvärbanan viktig för Sollentunas utveckling

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 13:29 CEST

Ett beslut i full enighet togs under gårdagen i kommunfullmäktige om godkännande av avtalet mellan SL och Sollentuna kommun, om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbanan Norr Kistagrenen inom Sollentuna.

Media-no-image

Kommunens arbetscenter tar över städningen av Sollentuna

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 08:00 CEST

Förbättrad service och ökat antal arbetstillfällen för personer utan sysselsättning, är några av vinsterna när kommunens arbetscenter nu tar över renhållningen av kommunens alla torg, gator och gång- och cykelvägar.

Ingen ska behöva utstå våld i hemmet

Ingen ska behöva utstå våld i hemmet

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 13:48 CEST

Från och med maj månad kommer du som är Sollentunabo att se affischer mot våld i nära relationer runt om i Sollentuna. Syftet är att uppmärksamma våld i nära relationer och visa vart man kan få hjälp.

Ny Maxrestaurang i Sollentuna

Ny Maxrestaurang i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 09:08 CEST

Under våren har Sollentuna kommun genomfört en anbudstävling för området väster om OKQ8 vid Edsbackarondellen. Nu har Kommunstyrelsens arbetsutskott tagit beslut om att utse Max Hamburgerrestauranger till det vinnande anbudet.

Sollentunaborna tycker till om höga hus

Sollentunaborna tycker till om höga hus

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 10:57 CEST

I medborgardialogen Höga hus får Sollentunas invånare möjlighet att tycka till om höga hus i kommunen. Via webbplatsen högahus.se och på Instagram kan alla Sollentunabor lämna sina bidrag på platser de tycker passar för höga hus.

Media-no-image

Ny föreläsningsserie kombinerar aktuella ämnen med mingel

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 08:42 CEST

Nu lanserar Sollentuna kommun föreläsningsserien ”Fokus Sollentuna”. Ett koncept där kortare temaföreläsningar kombineras med mingel. Först ut är föreläsningen ”Trygghet och säkerhet – förebyggande arbete i Sollentuna” som äger rum 27 maj.

Media-no-image

Ny kartapp visar vägen ut i naturen

Pressmeddelanden   •   2015-04-28 07:45 CEST

Den nya kartappen, Gröna kilar, ska göra det enklare att hitta ut i naturen och uppleva platser i några av länets gröna kilar. Framtagandet av appen har skett i samverkan mellan kommunerna inom Angarn-, Bogesund- och Rösjökilarna. Onsdagen 29 april klockan 13.00 demonstreras appen vid Södersätra koloniområde i Sollentuna.

Media-no-image

Sollentuna ungdomsmottagning startar unik kurs för killar

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 14:34 CEST

Som första mottagning i Sverige startar Sollentuna ungdomsmottagning en kurs för killar. Kursen går under namnet ”KK”- K som i kroppen, kuken, kondomen, första kurstillfället är tisdag 12 maj.

Media-no-image

Sollentuna undersöker invånarnas resevanor

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 10:58 CEST

​​För att kunna planera för framtidens hållbara trafiksystem vill kommunen se hur resandet ser ut i Sollentuna. Under våren genomförs därför en så kallad resevaneundersökning, ungefär en av tio Sollentunabor i åldern 16 - 75 år kommer de närmaste dagarna få en enkät i brevlådan.

Media-no-image

Sollentuna undersöker invånarnas resevanor

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 08:00 CEST

​​För att kunna planera för framtidens hållbara trafiksystem vill kommunen se hur resandet ser ut i Sollentuna. Under våren genomförs därför en så kallad resevaneundersökning, ungefär en av tio Sollentunabor i åldern 16 - 75 år kommer de närmaste dagarna få en enkät i brevlådan.

Sollentuna startar daglig verksamhet i egen regi

Sollentuna startar daglig verksamhet i egen regi

Pressmeddelanden   •   2015-04-02 09:51 CEST

​Personer med funktionsnedsättning får möjlighet jobba heltid med dans, musik och teater på Arena Satelliten när Sollentuna kommun startar daglig verksamhet i egen regi.

Viby får utegym

Viby får utegym

Pressmeddelanden   •   2015-03-13 14:01 CET

​Efterfrågan på utegym är stor hos Sollentunas invånare och nu har kommunen tagit beslut om att uppföra ett nytt utegym i Viby. Det blir Sollentunas fjärde utegym.

Media-no-image

Benchmarking ska göra kommunerna bättre i byggprojekt

Pressmeddelanden   •   2015-03-10 09:30 CET

Genom att dela med sig av sina erfarenheter strävar nio kommuner i Stockholmsområdet efter att bli bättre och effektivare i sina kontakter med byggherrar i stadsbyggnadsprojekt. Stadsbyggnadsbenchens enkät till byggherrar 2014 visar att handläggarnas attityd och bemötande får högst betyg. Sämst betyg får kommunernas handläggningstid i idéfasen.

Mats Sundin “Hall of Fame camp” i Sollentuna

Mats Sundin “Hall of Fame camp” i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   2015-02-25 09:23 CET

Under två dagar på sportlovet får 60 skolungdomar som nyligen kommit till Sverige chansen att prova på hockey. I samarbete med CCM Hockey och Sollentuna kommun arrangerar Mats Sundin ett hockeyläger för barn i kommunens internationella klasser.

Media-no-image
Media-no-image

Minskat drickande bland Sollentunas nior

Pressmeddelanden   •   2012-12-05 15:31 CET

Antalet ungdomar som dricker alkohol, använder tobak och narkotika i årskurs nio har minskat i Sollentuna visar årets Stockholmsenkät. I Sollentuna kommun bedrivs ett aktivt förebyggande arbete mot droger där föräldrars delaktighet och engagemang är viktiga delar i det förebyggande arbetet.

Media-no-image

Sollentuna kommun investerar i tre vindkraftverk

Pressmeddelanden   •   2012-11-05 08:00 CET

Sollentuna kommun meddelar att avtal kommer tecknas med O2 om köp av tre vindkraftverk på Bösjövarden som ligger i Mora kommun, Dalarnas län. Vindkraftverken kommer enligt beräkning att driftsättas under 2014.

Media-no-image

Sollentuna sänker skatten

Pressmeddelanden   •   2012-11-01 08:44 CET

En ansvarsfull ekonomisk politik och ökade skatteintäkter har gjort att Sollentuna står väl rustat inför framtiden. En skattesänkning med 10 öre, särskilda satsningar på lärarna och en snabbare utbyggnad av gång- och cykelvägar är några nyheter i den kompletterade budgeten för 2013.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.