Taggar

Media-no-image

Sollentuna har ett av landets bästa företagsklimat

Pressmeddelanden   •   2015-09-15 09:52 CEST

​Sollentuna ligger kvar i toppen och placerar sig återigen på andra plats bland Sveriges 290 kommuner i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av landets företagsklimat, som presenteras idag. Företagen är bland annat nöjda med kommunens service till näringslivet.

Media-no-image
Media-no-image

​Sollentuna storsatsar på cykling

Pressmeddelanden   •   2015-09-09 15:50 CEST

Sollentuna är den kommun i Stockholms län som satsar näst mest på cykling. 550 kronor per invånare och år gör att vi kvalar in på en andra plats jämfört med övriga Stockholmskommuner.

Media-no-image

Alla pendeltåg bör stanna vid alla stationer

Pressmeddelanden   •   2015-08-31 15:08 CEST

​I ett remissvar till Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting (SL) avvisar den politiska majoriteten i Sollentuna det utredningsalternativ som föreslår att vissa pendeltåg ska passera förbi några av kommunens stationer. Istället är en jämn trafikering av pendeltågstrafiken, med stopp på alla kommunens stationer, att föredra.

Media-no-image

​Minskad hemlöshet i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 09:27 CEST

2015 års kartläggning av antalet hemlösa i Sollentuna visar att hemlösheten har minskat under den senaste femårsperioden. Antal personer i hemlöshet längre än tre år har minskat väsentligt. Ingen person som rapporterats under mätveckan, v 18, bodde i offentliga utrymmen eller utomhus.

Media-no-image

Kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna har avlidit

Pressmeddelanden   •   2015-07-11 21:26 CEST

Kommunstyrelsens ordförande i Sollentuna, Douglas Lithborn (M), har efter en allvarlig incident i Sollentuna simhall, avlidit. Beskedet kom idag från Karolinska universitetssjukhuset Solna, där Douglas Lithborn vårdats sedan onsdagen den 8 juli.

Media-no-image

HSB bygger nya lägenheter vid Turebergs allé

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 12:30 CEST

​Mellan Sollentuna Centrum och Stinsen köpcentrum växer Turebergs allé fram för fullt. Utvecklingen bidrar till ett rikt stadsliv i området med bostäder, butiker, kontor och restauranger. Det står nu klart att HSB förvärvar de sista större fastigheterna i området för att bygga nya lägenheter.

Media-no-image

Sollentuna del av framtidsprojekt inom rörlig bild

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 13:40 CEST

Filmregion Stockholm-Mälardalen beviljats EU-finansiering för ett nytt projekt: Smart kreativ stad. Som medlem i Filmregionen Stockholm-Mälardalen bidrar Sollentuna kommun till detta framtidsprojekt.

Media-no-image

Invigning av kommunens vindkraftverk

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 11:30 CEST

Igår invigdes Sollentuna kommuns tre vindkraftverk i Bösjövardens vindpark. På plats fanns bland annat kommunens miljö- och klimatstrateg Malin Möller samt kommunalråd Magnus Ramstrand (KD) och Benkt Kullgard, ordförande i Sollentuna Eneregi .

Media-no-image

Sollentuna första kommun i landet att analysera miljöbelastning

Pressmeddelanden   •   2015-06-09 07:15 CEST

Sollentuna kommun tar nu ett helhetsgrepp kring miljöfrågan och tar, som första kommun i Sverige, fram en analys av kommunens miljöbelastning i kronor. Resultatet, som visar att kommunens miljöpåverkan motsvarar omkring tre procent av verksamhetskostnaderna, blir utgångspunkt för Sollentunas fortsatta miljöarbete.

Media-no-image

Kulturskolan flyttar till nya rymliga lokaler

Pressmeddelanden   •   2015-06-05 15:17 CEST

I höst flyttar kulturskolan in i sina nya lokaler på Rudbecks väg 143. Med bland annat en egen stor orkestersal, teaterscen, bildsal och en foajé för mindre konserter och utställningar blir de nya lokalerna ett stort lyft för verksamheten.

Media-no-image

Konstgräsplan vid Vaxmoraskolan

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 12:20 CEST

​Sollentuna kommun anlägger konstgräsplan nedanför Vaxmoraskolan. Den nya gräsplanen ska ge förutsättningar för såväl skolidrott som för spontanidrott. Arbetet är planerat att påbörjas i sommar.

Media-no-image

Fortsatt bra företagsklimat i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 09:40 CEST

Sollentuna hamnar fortsatt högt då företagare tycker till om företagsklimatet i kommunen, det visar årets enkätsvar som Svenskt Näringsliv publicerar. Företagen är bland annat nöjda med kommunens service till näringslivet.

Media-no-image

Nationell kraftsamling för innovation i skolan

Pressmeddelanden   •   2015-05-27 09:34 CEST

Sollentuna kommun deltar i ett nationellt arbete för att öka och utveckla innovation inom pedagogik och undervisningsmetoder. VINNOVA finansierar uppstarten av en nationell testmiljö – Makerspace för skolan - med 3 miljoner kronor.

Media-no-image

Sollentuna uppvaktar landstinget angående servicelinjen

Pressmeddelanden   •   2015-05-26 09:21 CEST

​Buss 955 är en servicelinje som trafikerar delar av Sollentuna. Den riktar sig främst till äldre och personer med funktionsnedsättning. På vissa gator kan resenärerna vinka till sig bussen. Nu uppvaktar Sollentuna kommun landstinget med målet att linjen ska trafikera större delar av Sollentuna men även för att en buss ska gå till Järvafältet.

Media-no-image

​Migrationscentret inviger lokalkontor i Sollentuna

Pressmeddelanden   •   2015-05-22 18:52 CEST

Idag invigdes Svenska Migrationscentrets lokalkontor i Sollentuna. Verksamheten i Sollentuna är ett samarbete mellan Svenska Migrationscentret, Sollentuna kommun, Arbetsförmedlingen och Riksarkivet.

Nu kan Malmvägen omvandlas till boulevard

Nu kan Malmvägen omvandlas till boulevard

Pressmeddelanden   •   2015-05-11 12:00 CEST

För att skapa er mer trivsam och levande gatumiljö längs Malmvägen har kommunledningskontoret i Sollentuna fått i uppdrag att ta fram en detaljplan i syfte att omvalda området till en boulevard. Mellan körfältet är tanken att en trädallé och cykelbanor ska ta plats.

Media-no-image

Tvärbanan viktig för Sollentunas utveckling

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 13:29 CEST

Ett beslut i full enighet togs under gårdagen i kommunfullmäktige om godkännande av avtalet mellan SL och Sollentuna kommun, om finansiering och samverkan för utbyggnaden av Tvärbanan Norr Kistagrenen inom Sollentuna.

Media-no-image

Kommunens arbetscenter tar över städningen av Sollentuna

Pressmeddelanden   •   2015-05-08 08:00 CEST

Förbättrad service och ökat antal arbetstillfällen för personer utan sysselsättning, är några av vinsterna när kommunens arbetscenter nu tar över renhållningen av kommunens alla torg, gator och gång- och cykelvägar.

Ingen ska behöva utstå våld i hemmet

Ingen ska behöva utstå våld i hemmet

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 13:48 CEST

Från och med maj månad kommer du som är Sollentunabo att se affischer mot våld i nära relationer runt om i Sollentuna. Syftet är att uppmärksamma våld i nära relationer och visa vart man kan få hjälp.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.