Skip to main content

Hållbar tillverkning och minskade utsläpp – fokus i Stadiums fjärde hållbarhetsrapport

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2018 11:00 CEST

Stadium Group presenterar idag sin hållbarhetsrapport för perioden 2016/2017. Rapporten visar att sportkedjan fortsätter utveckla sitt hållbarhetsarbete genom att ha sparat stora vattenmängder och fasat ut PFC i egen produktion av konfektion samt minskat energiutsläppen med 3,2 procent jämfört med föregående period. 

– Vi jobbar hårt med vårt hållbarhetsarbete och rapporten för att den ger oss möjligheten att se resultatet av våra åtgärder. Den gör också att vi kan visa våra medarbetare att deras ansträngningar ger konkreta resultat. Jag är väldigt stolt över hur långt vi på Stadium Group har kommit och vill att fler ska få ta del av allt arbete vi gör inom hållbarhet, säger, Karl Eklöf, CEO Stadium Group.

Ett område sportmodekedjan fokuserat mycket på är vattenbesparingar där tidigare investeringar redan gett effekt. Under 2016/2017 sparade Stadium Group nästan åtta (7,9) miljoner liter vatten och 277 000 kilo koldioxid genom att använda så kallad Solution Dye-teknik för färgning av kläder. Tillsammans med medlemmarna i Swedish Textile Water Initiative arbetar Stadium Group för nya vattenbesparande lösningar och teknologier. Dessutom har PFC helt fasats ut ur den egna produktionen av konfektion och företaget har tagit ytterligare steg för att erbjuda ett helt PFC-fritt sortiment kommande år.

På de marknader där Stadium Group har butiker och lager, har mycket av hållbarhetsarbetet fokuserats på att minska förbrukningen av el. Under rapportperioden har butikernas energiförbrukning och utsläpp minskat med 3,2 procent och koldioxidutsläppen från transporter har reducerats med 2,5 procent. För att kontinuerligt förbättra sig arbetar koncernen med uppsatta energimål. Bland dessa finns bland andra ett kortsiktigt mätbart mål att sänka kilowattimmarna med 800 000 under 2017/2018 och att på lite längre sikt (till 2020) sänka kilowattimmarna med minst 2 500 000 (under perioden).

– Vår mission är att aktivera världen – idag och imorgon. Det är viktigt för oss att välja hållbara material, säkerställa schysst produktion och utveckla produkter som håller länge. Hållbarhet står därför högt upp på agendan för oss på Stadium Group. Vi kommer därför fortsätta att utmana oss själva och branschen för att driva utvecklingen framåt, säger Karl Eklöf.

Några höjdpunkter från Stadium Groups hållbarhetsrapport:

  • Tillsammans med Human Bridge har Stadium Group under året samlat in över 50 ton kläder, skor och sportartiklar.
  • 38 procent (58 705 bollar) av fotbollssortimentet var Fairtrade-certifierat.
  • Andelen förnybart bränsle uppgick till 27 procent gällande transporter till butik.
  • Närmar 1 550 bomullsodlande kvinnor har anslutit sig till Female Cotton Farmers i ett indiskt projekt (Cotton Connect) som Stadium Group stöttar där utbildning och kunskap utvecklar odlingarna i syfte att skapa förbättrat hälsotillstånd, tryggare ekonomi och mindre miljöpåverkan.
  • Under 16/17 sparade Stadium Group 7,9 miljoner liter vatten och 277 000 kilo CO2 genom att använda Solution Dye-teknik för färgning av kläder.
  • Snabbare framsteg i leverantörsledet när det gäller granskningar och inspektioner.


Om rapporten
Nytt för i år i rapporten är att Stadium Group integrerar de Globala Hållbarhetsmålen som världens ledare förbundit sig till, vilka också går i linje med företagets vision och konkreta handlingsplaner. För det nuvarande verksamhetsåret fortsätter arbetet utefter de valda globala målen (mål 3: Hälsa och välbefinnande, mål 5: Jämställdhet, mål 6: Rent vatten och sanitet, mål 7: Hållbar energi för alla, mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 10: Minskad ojämlikhet, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, samt mål 17: Genomförande och globalt partnerskap).

Det här är Stadiums fjärde hållbarhetsrapport och den täcker perioden 1 september 2016 till och med 31 augusti 2017. Rapporten redogör för Stadium Groups hållbarhetsmål, hur hållbarhetrsarbetet har bedrivits under året, samt hur koncernen ser på det framtida hållbarhetsarbetet. Innehållet i rapporten omfattar hela Stadium Group, som för angiven period inkluderar Stadium Concept och Stadium Outlet. Hållbarhetsorganisationen Global Report Initiative har tagit fram ett ramverk för hållbarhetsrapporter. Rapporten har tagit hänsyn till deras senaste hållbarhetsdirektiv (G4) i utvärderingen av arbetet. Rapporten har också granskats av tredje part (Ethos International).

Ladda ned Stadiums hållbarhetsrapport för 2016/2017:
http://www.e-magin.se/paper/883d96km/paper/1
Mer om Stadiums hållbarhetsarbete går att läsa på stadium.se.

Stadium är Sveriges största sportkedja och med koncepten Stadium, Stadium Outlet och Stadium Pulse har företaget cirka 170 butiker i Sverige, Finland och Tyskland. I koncernen ingår dessutom Stadium Sports Camp (svb) som är Sveriges största sportläger. Koncernen har cirka 3 800 anställda och omsättningen 2016/2017 var cirka 5,3 miljarder kronor exklusive moms. Företaget ägs av bröderna Ulf och Bo Eklöf med familjer samt Ikano S/A. Stadium vill inspirera till ett aktivt liv för alla. www.stadium.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy