Skip to main content

Nyheter 4 träffar

Smärtlindring förlänger livet

Smärtlindring förlänger livet

Nyheter   •   Dec 08, 2016 09:07 CET

I veckans nummer av Dagens Medicin skriver fem företrädare för Stockholms Sjukhem ett debattinlägg om smärtlindring. Bakgrunden är ett inslag i Vetenskapsradion där man hävdar att alltför många äldre behandlas med morfinplåster. Med svepande och grova påståenden smutskastar man alla vårdgivare och all den hängivna personal som ägnar sig åt att ge personer med demens ett så gott liv som möjligt.

Miia Kivipelto erhåller Stockholms Sjukhems donationsprofessur

Miia Kivipelto erhåller Stockholms Sjukhems donationsprofessur

Nyheter   •   Okt 17, 2016 09:30 CEST

Professor Miia Kivipelto har erhållit Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik, placerad vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Professuren omfattar 15 miljoner kronor fördelade över tio år med syfte att bredda den geriatriska forskningen.

Livsviktigt - stöd ger hopp

Livsviktigt - stöd ger hopp

Nyheter   •   Jun 10, 2016 15:53 CEST

Demenssjukdom drabbar både patient och anhöriga hårt. Att få rätt diagnos är viktigt för att kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots sjukdomen. Minnesmottagningen på Brommageriatriken är specialister på demensutredningar. I tidningen Livsviktigt berättar specialister från mottagningen samt patient och anhörig. Du kan även läsa Göran Stiernstedts krönika om vården för de mest sjuka äldre.

Livsviktigt - nytt nummer om vård, omsorg och forskning

Livsviktigt - nytt nummer om vård, omsorg och forskning

Nyheter   •   Okt 18, 2011 16:57 CEST

Stockholms Sjukhems tidning Livsviktigt handlar denna gång bland annat om demensvård och det team av specialister som möter demenssjuka, om hur medicinsk yoga kan lindra symtom för svårt sjuka och om ett aktuellt forskningsprojekt som handlar om rehabilitering av sköra äldre i hemmet.

Evenemang 1 träff

Stockholms Sjukhem i Almedalen

Stockholms Sjukhem i Almedalen

Evenemang   •   Maj 04, 2015 13:42 CEST

Stockholms Sjukhem och Statens medicinsk-etiska råd (SMER) arrangerar ett seminarium på temat ”Robotar och teknik i vården”. Välkomna till ett rundabordssamtal kring aktuella frågeställningar om hur robotar och tekniska innovationer kan stärka individen och utveckla vården samt vilka etiska frågor som användningen av ny teknik väcker.

2015-06-29, 14:00 - 15:45 CEST

Hälsodalen, lokal Labbet, S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Visby

Dokument 2 träffar

Livsviktigt nummer 2 2016

Livsviktigt nummer 2 2016

Dokument   •   2016-06-10 10:21 CEST

Läs om demensutredningar vid minnesmottagningen på Brommageriatriken och möt Karin Thalén, ny sjukhusdirektör i augusti. Du kan också läsa om ett forskningsprojekt som ska motverka fysisk passivisering på vård- och omsorgsboenden. Petri Ämtö berättar om sitt arbete som fysioterapeut och Göran Stiernstedt kåserar om vikten av kontinuitet och koordinering i vården av de mest sjuka äldre.

Tidningen Livsviktigt, nummer 2 2011

Tidningen Livsviktigt, nummer 2 2011

Dokument   •   2011-10-18 15:17 CEST

Stockholms Sjukhems tidning Livsviktig berättar om vår vård, omsorg och forskning. Den sprids till beställare, samarbetspartners, intresseföreningar, patienter, boende och anhöriga. Det nya numret av tidningen handlar bl a om medicinsk yoga inom ASIH, om ett forskningsprojekt inom hemrehab och om vårdkedjan vid demens.