Skip to main content

Med kroppen som insats: om undervisning i biologi

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2011 10:20 CEST

Undervisning i biologi lär oss mer än vad vi tror. Biologiundervisning är med och formar unga människors värderingar om människokroppen, synen på kvinnor och män, könstillhörighet och vad som anses vara normalt. En ny avhandling i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms Universitet undersöker möjligheter och begränsningar som biologiundervisning kan ge. 

Doktoranden Auli Arvola Orlander har under en termin följt elever i årskurs 9 i deras biologiundervisning. Ett av studiens syften var att undersöka vad det är för kunskaper och föreställningar om människokroppen som blir tillgängliga och vad som utesluts i skolans undervisning.

- Biologiundervisningen är viktig på flera sätt. Som en av eleverna i min studie uttrycker det så är det viktigt vad vi lär oss om människokroppen för ”det handlar ju om oss själva”, säger Auli Arvola Orlander. 

Avhandlingen består av fyra fristående studier som analyserar händelser hämtade ur skolans vardag. Resultatet visar att det finns intressanta spänningsfält i olika undervisningssituationer som både kan utvecklas till en tillgång liksom till en begränsning av ämnesinnehållet. Dessa spänningsfält har betydelse till exempel i fråga om vilka föreställningar om kvinnor och män som blir tillgängliga för eleverna.

- Mina resultat visar att biologiundervisningen är fylld av värderingar som formar elevernas föreställningar om till exempel kvinnor och män. Om läraren är beredd att tillmötesgå skillnader i undervisningssituationer där olika värderingar och synsätt får möjlighet att mötas och utvecklas då finns tillfällen i biologiundervisningen med oanade möjligheter som kan bidra till utveckling av ämnesinnehållet. Ämnesinnehåll som välkomnar olikheter, säger Auli Arvola Orlander. 

I delstudierna undersöks bland annat när några elever samtalar om innehållet i sexualundervisningen och situationer där eleverna dissekerar ett kalvöga och mötet mellan lärare och elever där syftet är att lära eleverna ”basfakta” om människans könsorgan.

För mer information kontakta gärna:
Auli Arvola Orlander, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik,
tel. 070 – 735 51 14

 

Universitetet i huvudstaden – utbildning och forskning på högsta nivå där öppna sinnen möts och utvecklas. Universitetet deltar i regionala, nationella och internationella samarbeten, i debatt och i samhällsutveckling. Här är mer än 50 000 studenter och 6 000 medarbetare verksamma inom humaniora, juridik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.