This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Pisa-undersökningen – Experter vid Stockholms universitet

Den 6 december redovisas resultaten av PISA, världens största elevundersökning. Den undersöker 15-åriga elevers förmågor inom naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Flera forskare vid Stockholms universitet har medverkat till att ta fram studien och har stor erfarenhet av såväl kunskapsmätningar som bedömningsfrågor i de ämnen som ingår.

Astrid Pettersson, professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik. Astrid är vetenskaplig ledare för den forskningsgrupp (PRIM-gruppen) som har det nationella ansvaret för matematikdelen i Pisa-undersökningen.
Kontaktuppgifter: 070-510 52 42, astrid.pettersson@mnd.su.se
Läs mer om Astrid Petterssons forskning här:
http://www.su.se/profiles/astpet-1.186410

Vad säger Pisa 2015? Välkommen till ett seminarium den 8 december där Astrid Pettersson tillsammans med andra forskare som deltagit i det svenska analysarbetet presenterar och diskuterar resultaten. Seminariet livesänds kl 15-17. Mer om seminariet här.

Ulf Fredriksson, docent i pedagogik. Han har ansvarat för läsförståelsedelen i de svenska Pisa-undersökningarna 2009 och 2012 och har också deltagit i genomförandet av PISA 2015. Ulf har nyligen presenterat sin utredning till regeringen om införandet av en läsa-skriva-räkna-garanti. I oktober utsågs han som en av ledamöterna i regeringens läsdelegation.
Kontaktuppgifter: 0734-60 49 30, ulf.fredriksson@edu.su.se
Läs mer om Ulf Fredrikssons forskning:
http://su.avedas.com/converis/person/880

Paul Andrews, professor i matematikämnets didaktik. I fokus för Pauls forskning ligger förbättring av matematikklassrummets undervisning och lärande. Elevers resultat i nationella och internationella prov måste ses lika mycket som en konsekvens av kulturella normer inom vilken eleven växt upp, som kvaliteten av klassrumsinteraktioner, menar han.
Paul Andrews talar främst engelska.
Kontaktuppgifter: 0721-65 74 59, paul.andrews@mnd.su.se
Läs mer om Paul Andrews forskning:
http://www.su.se/profiles/paand-1.193614

Barbro Westlund, universitetslektor som forskar inom språkutveckling, läs-och skrivutveckling och hur man i skolan stödjer och bedömer elevers läsförståelse. I hennes avhandling jämförs svensk och kanadensisk skola rörande hur man bäst stödjer och bedömer elevers läsförståelse. Barbro har också författat flera böcker som rör aktiv läsförståelseundervisning.
Kontaktuppgifter: 070-714 95 16, barbro.westlund@isd.su.se
Läs mer om Barbro Westlunds forskning:
http://www.su.se/profiles/bawe4410-1.188916

Per-Olof Wickman, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik. Han är ordförande i den nationella Skolforskningsnämnden samt föreståndare för den ämnesdidaktiska forskarskolan för lärare. I sin forskning utvecklar han modeller för lärare som kan användas för att analysera undervisningen i framför allt naturvetenskapliga ämnen.
Kontaktuppgifter: 08-1207 6591, per-olof.wickman@mnd.su.se
Mer om Per-Olof Wickmans forskning:
http://www.su.se/profiles/perwic-1.186471

Ämnen

Taggar


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Presskontakt