This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressfrukost för bok och utställning på Accelerator

Pressmeddelande -

Pressfrukost för bok och utställning på Accelerator

Den 21 mars öppnar andra delen av vårens stora utställning Ympa orden, piska min tunga på Accelerator. Nya verk tillkommer och andra byter skepnad när Johanna Gustafsson Furst fortsätter att utforska samtidens frågor kring maktutövning genom språk. I utställningens del två ingår boken Stridsskrift, där Gustafsson Fürst i samarbete med Sara Abdollahi som varit redaktör, upplåter plats åt andra röster och fler perspektiv på ämnet genom att bjuda in författare och poeter att medverka.

Pressvisning 20 mars kl 09:00 med konstnär Johanna Gustafsson Fürst, redaktör Sara Abdollahi och curator Therese Kellner. OSA till tove.nilson@su.se senast 17 mars.

Tillsammans med skribenten Sara Abdollahi har Johanna Gustafsson Fürst bjudit in författarna och poeterna Lars Raattamaa, Negar Naseh, Balsam Karam, Ida Börjel och Loretto Villalobos att medverka i boken Stridsskrift. Boken ingår i Ympa orden, piska min tungas andra del, där fokus nu läggs på vårt kollektiva deltagande i och förvaltande av språket.

Accelerator har valt att bjuda in Gustafsson Fürst till ett öppet utställningsformat som kan förändras över tid för att ge plats åt konstnärens rörliga process. Ympa orden, piska min tungas första del präglades av ett intresse för enspråkighetsnormen, hur flerspråkighet berikar och relationen mellan språk och kropp. Utställningens två delar kan upplevas fristående av varandra och ses som två perspektiv på samma ämne.

– Jag ville samla en grupp personer som har språket som sitt medium till ett uttryck för glädjen över orden, smärtan i att få språket begränsat och behovet av språklig frihet och olikhet, säger Johanna Gustafsson Fürst om boken Stridsskrift.

Stridsskrift är en del av en större helhet. Bortom en nationellt sluten språk­gemenskap, och löst sammanfogad, upprätthåller den tillsammans med konstverken kollektivt en integritet och musikalitet för att kunna bjuda ett givet centrum motstånd, säger Sara Abdollahi, Stridsskrifts redaktör.

Om Johanna Gustafsson Fürst
Johanna Gustafsson Fürst (f. 1973, Stockholm) bor och arbetar i Stockholm. Hon har en master i fri konst från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm (2003) och är verksam som lektor vid Konstfack. Gustafsson Fürst har ställt ut både i Sverige och internationellt, år 2017 mottog hon Moderna Museets Vänners skulpturpris följt av en omfattande soloutställning.

Om Accelerator
Konsthallen Accelerator är en plats där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet, med uppdrag att aktivt samverka med samhället. Drivkraften bakom konsthallen Accelerators program är att bidra till ett öppet samhälle genom att låta konsten stimulera till samtal och tvärvetenskaplig dialog.

Accelerator drivs av Stockholms universitet och stöds av Magasin III Museum & Foundation for Contemporary Art samt Familjen Robert Weils Stiftelse.

För mer information om utställningen och vårens program, vänligen kontakta:
Tove Nilson, kommunikationsansvarig
Tel: + 46 (0)766 95 19 37
E-post: tove.nilson@su.se
Pressbilder via MyNewsdesk

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Presskontakt

Relaterade nyheter