This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Per Gynther. Foto: Clément Morin.
Per Gynther. Foto: Clément Morin.

Pressmeddelande -

Så ökar lärarnas möjligheter till lärande med montessoripedagogik

Montessorilärares möjligheter i arbetet beror på hur de ser på den utövade pedagogiken. Det visar den fjärde svenska avhandlingen om montessoripedagogik.

Lärarutbildaren Per Gynther har i en unik avhandling studerat lärares praktiska tillämpning av montessoripedagogiken. Genom att undersöka lärarnas handlingsutrymme har han kunnat visa att möjligheterna till lärande och utveckling är beroende av om lärarna uppfattar pedagogiken som en metod eller som en modell för undervisningen.

– Om de uppfattade montessoripedagogiken som en modell för undervisningen ökade möjligheterna till egna professionella bedömningar och val. Om de däremot såg pedagogiken som en metod begränsades handlingsutrymmet.

Avgörande för om lärarna drog nytta av det potentiella handlingsutrymmet som modellseendet innebar påverkades av kollegor, graden av reflektion och organisering av skolverksamheten.

– Exempelvis uppfattade några av lärarna att en utveckling av de arbetssätt som praktiserades innebar att de riskerade att ses som ”jobbiga” eller en sämre montessorilärare av andra lärare på skolan. Trots att dessa lärare identifierat ett behov av förändring behölls således etablerade handlingssätt.

Viktigt få syn på elevernas kunnighet

Stort fokus inom utbildningen i montessoripedagogik har lagts på hur montessorimaterial ska hanteras där en viss hantering har lärts in enligt en given förlaga. Men Per Gynthers forskning kullkastar uppfattningen att lärarnas arbete med materialen skulle vara förutbestämd eller mekanisk.

– Jag visar att det inte i första hand var det inlärda förfarandet som var riktningsgivande för lärarnas handlingar utan snarare att elevens kunnighet synliggjordes i arbetet med materialen och att läraren därigenom kunde anpassa sina handlingar till elevens behov.

Samtidigt visar hans forskning på tydliga skillnader när lärarna använde sig av montessorimaterial och när de inte gjorde det.

– När lärarna saknade tillgång till material så var det tydligt att de i högre utsträckning saknade strategier för att få syn på elevernas kunnighet inom det ämnesområde som behandlades. De kunde därför inte i samma utsträckning, som när de hade tillgång till montessorimaterial, anpassa sig efter elevernas behov av stöd eller utvärdera den genomförda undervisningen.

Per Gynther disputerade den 21 oktober med avhandlingen ”Möjligheter och begränsningar. Om lärares arbete med montessoripedagogik i praktiken”.

För mer information kontakta Per Gynther: 073-640 14 62, per.gynther@edu.su.se

Läs avhandlingen här.

Ämnen

Taggar

Regioner


Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Presskontakt

Relaterat material