Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Lär av andra länder för att klara omställningar

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2012 08:57 CEST

De värmländska kommunerna är på väg mot en stor brist på arbetskraft. Att se mångfald som en tillgång är en ödesfråga. Kommunerna i EU-projektet Creare Vivere behöver lära av andra länder för att skaffa ny kunskap och möta krav på omställningar. - Toleranta samhällen växer snabbare och Värmland har inte råd att säga nej till någon framåt, säger Sunne kommuns personalchef, Kjell-Åke Hagström.

Creare Vivere lär av andra länder

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2012 13:51 CEST

En del i EU-projektet Creare Vivere - som drivs av Sunne kommun i nära samverkan med Torsby, Munkfors och Årjäng - är att ta in kunskap och erfarenheter från andra länder. På gång är studieresor till Italien och Spanien. För de värmländska kommunerna handlar det om att lyfta blicken och rusta sig för att möta omställningar och förändrade krav från medborgarna och omvärlden.