Skip to main content

​Biokraft kan ge 40 TWh 2040 med rätt styrmedel och teknikutveckling

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 14:07 CET

El producerad med biobränslen, biokraft, är ett huvudalternativ för att ge baskraft och balanskraft när kärnkraften avvecklas och vi får alltmer variabel elproduktion. Med rätt styrmedel och teknikutveckling kan biokraften ge 40 TWh el och 10 GW effekt år 2040, med en utbyggnad av 1 TWh per år. Det visar den rapport om biokraft som Svebio presenterat för Energikommissionen.

– Biokraft har många fördelar, säger Svebios vd Gustav Melin. Den kan styras och produceras när elen behövs som mest. Bioenergin kan lagras i bränslet till en låg kostnad. Biokraften kan produceras i närheten av förbrukningen, vilket ger låga överföringskostnader och små nätförluster.

– Biokraften kan garantera effekt, inte bara produktion av el. För att biokraften ska komma till sin rätt under de närmaste åren behöver elcertifikatsystemet reformeras så att garanterad effekt belönas.

Svebio driver projektet Biokraftplattformen för att kartlägga potentialen för biokraft i Sverige, och behovet av teknikutveckling. Insatser behöver göras för att öka elutbytet från kraftvärme, exempelvis med utvecklad förgasningsteknik. Elproduktionen kan öka betydligt i de svenska fjärrvärmesystemen och i industrin. Även småskalig biokraftteknik kan utvecklas för större elproduktion. 

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 070-5244400 eller Kjell Andersson, tel 070-4417192.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy