Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 8 träffar

​Energikommissionen misslyckas med att hantera effektfrågan

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 14:53 CET

Svebio är kritiskt till att Energikommissionen inte har några förslag om hur man ska hantera effektfrågan inom ett 100 procent förnybart elsystem. Fem partier i Energikommissionen enades för ett halvår sedan om att beakta effektfrågan vid utbyggnad av förnybar elproduktion. Men i utredningens slutbetänkande finns inte några sådana förslag. Följden blir att biokraften knappast kommer att byggas ut.

Viktigt att gynna el som alltid finns till hands

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 10:40 CET

Elcertifikatsystemet behöver reformeras så att det stimulerar effekt, inte bara elproduktion. Det framhåller Svebio i ett remissyttrande som avlämnats med anledning av en rapport från Energimyndigheten. En sådan reformering av stödsystemet har också krävts av de politiska partier som står bakom ramöverenskommelsen om energin från i juni.

​Ta ansvar nu för ett stabilt elsystem

​Ta ansvar nu för ett stabilt elsystem

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 14:45 CET

Politikerna måste ta ansvar nu och se till att vi får en förändring av elcertifikatsystemet så att det ger stöd för garanterad effekt, inte bara produktion oberoende av efterfrågan på el. Det krävde Svebios ordförande Karin Medin när hon talade på Stora Biokraft- och Värmekonferensen, som anordnas av Svebio 8 - 9 november på Scandic Foresta på Lidingö.

​Biokraft kan ge 40 TWh 2040 med rätt styrmedel och teknikutveckling

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2015 14:07 CET

El producerad med biobränslen, biokraft, är ett huvudalternativ för att ge baskraft och balanskraft när kärnkraften avvecklas och vi får alltmer variabel elproduktion. Med rätt styrmedel och teknikutveckling kan biokraften ge 40 TWh el och 10 GW effekt år 2040, med en utbyggnad av 1 TWh per år. Det visar den rapport om biokraft som Svebio presenterar för Energikommissionen.

Dokument 1 träff

Till Energikommissionen: Biokraften kan spela en viktig roll i ett framtida 100 procent förnybart energisystem

Det finns stora möjligheter att öka produktionen av biokraft i Sverige. Enligt Svebios uppfattning går det att öka biokraften med 1 TWh om året fram till 2040, till totalt 40 TWh, vilket motsvarar mer än en fjärdedel av den svenska elanvändningen. Svebio har idag skickat in ett erbjudande om samverkan kring biokraftfrågor till Energikommissionens ordförande Ibrahim Baylan.