Skip to main content

Svebio skriver till Maud Olofsson: Analysera hur värmepumparna påverkar elpriset

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 13:26 CET

De flesta av Sveriges drygt 800 000 värmepumpar förbrukar extra mycket el när det är kallt. Många lägger av helt, för att ersättas med direktverkande el. Andra får kraftigt sjunkande verkningsgrad och måste stöttas av elpatroner. Följden blir att elefterfrågan pressas upp extra mycket under kalla dygn. Effektbelastningen driver i sin tur upp priset på elmarknaden.

- Det har varit alltför mycket fokus på elproduktionen, och alltför lite uppmärksamhet på elanvändningen i debatten om höga elpriser. Elvärmen och värmepumparna är huvudförklaringen till att det blir obalans på elmarknaden när det blir kallt. Annan elanvändning, t ex i industrin, för belysning, för tåg mm, påverkas ju inte av kylan. Vi har nu vänt oss till energiminister Maud Olofsson och ber att hon ska låta utreda vilken påverkan värmepumparna har på elpriset under vintern. Det berättar Gustav Melin, vd i Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

- Pristopparna under kalla dygn drar upp elpriset för alla kunder. Den höga belastningen på nätet kräver förstärkningar av nätkapaciteten, som alla elkunder får vara med och betala, både företag och de hushåll som valt annan uppvärmning, som biobränsle eller fjärrvärme.

- Obalansen i elsystemet kan lättast åtgärdas genom att man ersätter el för uppvärmning med bränslebaserad uppvärmning, t ex pelletseldning och biobränslebaserad fjärrvärme. Genom timmätning och timdebitering av el kan man göra det lönsamt för elkonsumenterna att kapa topparna i förbrukningen.

 

Bilaga: Svebios brev till Maud Olofsson

 

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 08-4417081 och 070-5244400, eller Kjell Andersson tel 08-4417087.

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (2)

    Vad är detta för dumheter,stinker konspiration med Maudan för att kunna hålla elpriset på topp.En luftvärmepump lämnar god värme utan problem ner till minus 10,den drar då max 1000W till kompressor och fläktar, om man då kan stänga av en tre fyra element på mellan 1000-1600W så har man väl en betydande besparing på elen,eller? Nä Svebio det här va inte så smart.Ni har väl pratat med Maudan hon har den perfekta lösningen på elproblemen,hon stod i aktuellt för ett tag sedan o sa att svenska folk ni behöver inte få några höga elräkningar alls,det är bara att släcka o stänga av.(vad ska vi göra åt våra politiska idioter)

    - Hans Johansson - 2011-02-18 13:51 CET

    Det är precis det vi säger. Värmepumpen sparar energi ner till en viss temperatur. Men sedan lägger den av och då måste hela värmebehovet täckas, och det sker då med elradiatorer i ditt fall. Alltså får vi en kraftig effektbelastning när hundratusentals luftvärmepumpar samtidigt slår ifrån när kylan kryper ner under 10 grader minus. Alla har sparat energi och pengar ner till minus 10, men därefter uppstår stora problem med överbelastning på elnätet och snabbt stigande priser på Nordpools spotmarknad.

    - Kjell Andersson Svebio - 2011-02-18 14:11 CET

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy