Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 11 träffar

​Svebio nyanställer för kraftvärmefrågor

​Svebio nyanställer för kraftvärmefrågor

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 16:07 CET

Svebio har anställt Karolina Norbeck på en nyinrättad tjänst som programdirektör för kraftvärme och fjärrvärme på Svenska Bioenergiföreningen, Svebio.

​Ta ansvar nu för ett stabilt elsystem

​Ta ansvar nu för ett stabilt elsystem

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 14:45 CET

Politikerna måste ta ansvar nu och se till att vi får en förändring av elcertifikatsystemet så att det ger stöd för garanterad effekt, inte bara produktion oberoende av efterfrågan på el. Det krävde Svebios ordförande Karin Medin när hon talade på Stora Biokraft- och Värmekonferensen, som anordnas av Svebio 8 - 9 november på Scandic Foresta på Lidingö.

​Dåliga byggregler ger sämre hus och värmelösningar

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2015 10:47 CEST

Svebio är starkt kritiskt till det förslag om byggregler som Boverket lagt fram för att uppfylla EU:s direktiv om näranollenergibyggnader. Reglerna gynnar ensidigt värmepumpar på bekostnad av fjärrvärme och uppvärmning med biobränslen. De leder också till att man kan bygga mindre energieffektivt om man använder värmepump. Det framgår av ett remissyttrande som Svebio lämnat in.

Vilken är bioenergins roll år 2030?

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2014 09:47 CEST

Bioenergin är idag Sveriges största energikälla, den står för en tredjedel av Sveriges energianvändning. Men hur ser svensk energiförsörjning ut år 2030? Hur stor är bioenergins potential? På söndag den 29 juni kl. 16.00 presenterar vi resultatet från rapporten ”Biobränslescenarier – Hur mycket bioenergi kan vi ha i det svenska energisystemet 2030” i Almedalen.

Blogginlägg 1 träff

En avfallsskatt som missgynnar återvinning och fjärrvärme

En avfallsskatt som missgynnar återvinning och fjärrvärme

Blogginlägg   •   Dec 21, 2017 11:06 CET

​På Fiskeby bruk utanför Norrköping gör man kartonger av gamla kartonger. När vi äter Annas pepparkakor nu till jul kommer förpackningen från Fiskeby. Den är gjord bland annat av gamla mjölkpaket. På insidan av mjölkpaketen finns en tunn plastfilm för att inte mjölken ska lösa upp kartongen och rinna ut.

Evenemang 2 träffar

Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Stora Biokraft- och Värmekonferensen

Evenemang   •   Sep 16, 2019 16:29 CEST

Stora Biokraft- och Värmekonferensen är en av Svebios stora branschträffar där 150-200 branschkollegor träffas för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera forskning & utveckling, näringspolitik och aktuella ämnen. I år samarbetar vi med Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten.Konferensdeltagare är ett tvärsnitt från kraftvärmebranschen, skogsindustri- och...

2019-11-05 - 2019-11-06

Falun / Borlänge

Stora Biokraft- och Värmekonferensen i Växjö

Stora Biokraft- och Värmekonferensen i Växjö

Evenemang   •   Aug 20, 2018 16:07 CEST

Den 13-14 november 2018 är det dags för Stora Biokraft- och Värmekonferensen, Svebios årliga konferens med studiebesök och utställning, på Elite Stadshotellet i Växjö.

2018-11-13 - 2018-11-14

Elite Stadshotellet i Växjö

Dokument 4 träffar

Bioenergis karta: Biovärme 2019

Bioenergis karta: Biovärme 2019

Dokument   •   2019-03-04 15:00 CET

Bioenergis karta "Biovärme 2019" visar 522 fjärrvärmenät som levererar biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och/eller torv. På kartan finns en lista med de 264 största fjärrvärmenäten i Sverige. De mindre näten är markerade med en prick på kartan.

Bioenergis karta: Biovärme 2018

Bioenergis karta: Biovärme 2018

Dokument   •   2018-03-13 16:13 CET

Kartan visar de 324 fjärrvärmenät som levererar mest biovärme i Sverige, det vill säga fjärrvärme som producerats med biobränsle, avfall och torv. Vi uppger den samlade mängden biobränsle, avfall och torv som tillförs de 314 största näten. På kartan har vi markerat totalt 520 fjärrvärmenät med biovärme i Sverige.

Sveriges Utbyggnad av Kraftvärme till 2020 – med fokus på elcertifikatsystemets effekter

Svebio presenterar tillsammans med Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme och Skogsindustrierna en gemensam rapport om utbyggnaden av kraftvärme fram till 2020. Rapporten visar att utbyggnaden av biokraft fortsätter med investeringar på över 30 miljarder under de kommande åren.

Remissvar TPA-utredningen

Remissvar TPA-utredningen

Dokument   •   2011-11-01 10:38 CET

Svebio råder i ett remissyttrande regeringen att inte genomföra TPA – tredjepartstillträde – i fjärrvärmen. Ökat utnyttjande av spillvärme från industrier är önskvärt, men motiverar inte en så omfattande omreglering av den svenska fjärrvärmebranschen som TPA-utredningen föreslår. Tvärtom är risken stor för ökade kostnader för kunderna och minskade investeringar i miljövänlig biokraftproduktion.

Kontaktpersoner 1 träff

Affärsorienterad civilingenjör och influencer med professionell yrkeserfarenhet från energi- och fastighetssektorn inom ledarskap och... Visa mer