Skip to main content

Svebio varnar för omreglering av fjärrvärmen

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2011 10:54 CET

- Genomför inte en TPA-reform i fjärrvärmen. Risken är stor att vi får samma kaos i fjärrvärmen som vi nu ser i järnvägstrafiken, med många olika aktörer och oklara ansvarsförhållanden. Det är istället viktigt att slå vakt om en modell som ger kunderna trygg värmeförsörjning och en bra grund för att bygga ut miljövänlig elproduktion,  biokraft. Det säger Svebios vd Gustav Melin.

Svebio avråder i ett remissyttrande regeringen från att genomföra TPA, lagstadgat tredjepartstillträde, i fjärrvärmesystemen, som föreslagits av en statlig utredning. Förslaget leder till både avreglering och ny prisreglering och bryter sönder det helhetsansvar för värmeförsörjningen som fjärrvärmeföretagen har idag. De nuvarande bolagen delas upp i produktions-, handels- och distributionsbolag. Distributionen ska prisregleras. Den ökade administrationen måste bäras av kunderna. Det kommer bara att leda till ökade kostnader och högre priser på fjärrvärmen.

Svebio menar att fjärrvärmen redan idag utsätts för konkurrens på värmemarknaden, både av värmepumpar och av pelletspannor. Ökad användning av industriell spillvärme är önskvärd, men kan åstadkommas genom frivilliga samverkan.

För ytterligare upplysningar kontakta Gustav Melin, tel 08-4417081, eller Kjell Andersson, tel 08-4417087. 

Svebio - Svenska Bioenergiföreningen - är branschorganisation för företag som arbetar med att framställa, hantera och använda olika typer av biobränslen. Svebios ändamål är att öka användningen av bioenergi på ett miljömässigt och ekonomiskt optimalt sätt. Svebio grundades 1980 och har cirka 300 företag som medlemmar. www.svebio.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy