Skip to main content

​Med anledning av fågelinfluensa i hobbybesättning i Danmark

Nyhet   •   Nov 21, 2016 15:04 CET

Danska myndigheter har påträffat fågelinfluensa i en hobbyflock i norra Danmark. Det är samma virus som spridits i andra länder på kontinenten och är en variant (H5N8) som är mycket smittsam för tamfåglar.

Medlemmar i Svensk Fågel har en mycket god beredskap mot fågelinfluensa genom sitt dagliga arbete med förebyggande smittskydd. Stallarna är fågelsäkrade och rutiner finns på plats så att smittämnen som kan spridas med vilda fåglar i möjligaste mån hålls utanför stallarna. All fågel märkt med Svensk Fågel-märket följer dessa strikta krav.

Fågelinfluensa sprids inte via livsmedel och om en kyckling eller kalkon mot all förmodan skulle smittas i Sverige, avlivas hela flocken direkt. Den lämnar aldrig gården och når aldrig slakteriet och inte konsumenten. Det finns en rutinmässig beredskap bland bönderna så att detta fungerar vid förekomst av fågelinfluensa i landet.

Kyckling och kalkon märkt med den Gula Pippin är säker att äta.

  • Sannolikheten att Svensk Fågels kycklingar, kalkoner och avelshöns smittas är ytterst liten tack vare ett långt och framgångsrikt arbete med att hålla fjäderfäsmittor utanför stallarna.
  • Branschen har sedan länge mycket strikta hygien- och smittskyddsbarriärer och anses som ett föregångsland inom detta område.
  • Svensk Fågels kyckling- och kalkonbönder håller alltid djuren inomhus för att minska risken för att fjädefäsjukdomar som sprids via vilda fåglar smittar djuren. 

Här hittar du mer information om fågelinfluensan:

www.svenskfagel.se

www.sjv.se

www.sva.se

www.smittskyddsinstitutet.se

Kontaktpersoner

Maria Donis, VD Svensk Fågel

Telefon: 08-787 55 21, mobil: 0708-25 48 58, E-post: maria.donis@svenskfagel.se

Pia Gustafsson, chefsveterinär, mobil: 073-811 80 50