Skip to main content

Taggar

Tag / skönhetsingrepp

Kan läkares arbetsuppgifter regleras av en konsumentskyddslag? Skönhetsutredningen diskuteras på Läkaresällskapet

Kan läkares arbetsuppgifter regleras av en konsumentskyddslag? Skönhetsutredningen diskuteras på Läkaresällskapet

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2016 15:04 CET

Skönhetsutredningens (SOU 2014:12) slutrapport är klar. Utredare Eva Nilsson Bågenholm presenterar den på Läkaresällskapet den 19 januari kl 18-19.30. Uppdraget syftade till att stärka skyddet för den enskilde konsumenten vid estetiska behandlingar och ingrepp som kräver medicinsk kunskap och erfarenhet eller kan innebära betydande hälsorisker, men som inte är hälso- och sjukvård eller tandvård.