Skip to main content

​ Bristande evidens för värdebaserad vård

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2018 09:45 CEST


I veckan presenterade SBU en kartläggning av kunskapsläget inom värdebaserad vård. Rapporten visar att det i dagsläget finns förhållandevis lite forskning om värdebaserad vård och att de studier som gjorts ofta har brister samt uppvisar en stor variation i hur värdebaserad vård tillämpas. Rapporten presenterar inga slutsatser eller svar på vilken evidens det finns för modellen, inte heller om den är relevant eller överförbar till svenska förhållanden.

Svenska Läkaresällskapet har i flera debattinlägg kritiserat införandet av värdebaserad vård och efterlyst en evidensgranskning av modellen. Under våren 2017 tillskrev Svenska Läkaresällskapet Rådet för styrning med kunskap att snarast utse en myndighet med uppdrag att evidensgranska styrmodellen. SBU fick senare i uppdrag av regeringen att kartlägga kunskapsläget.

–  Det som rapporten visar är att det finns för lite forskning om värdebaserad vård, och att evidensen för modellen är svag. Det är därför hälso- och sjukvården ska vara mycket försiktig vid storskaligt införandet av obeprövade styrmodeller, säger Stefan Lindgren, ordförande i Svenska Läkaresällskapet.Vi menar att det ska ställas samma krav på nya styr- och ersättningsmodeller som på nya behandlingsmetoder. Det ska finnas vetenskapligt stöd och en plan för utvärdering och likaså ska etiska principer beaktas, avslutar Stefan Lindgren.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) har nyligen lanserat ett idéprogram för svensk hälso och sjukvård som lyfter fram viktiga principer för styrningen. SLS anser att styrningen av hälso- och sjukvården ska vara decentraliserad och utgå från patientmötet, bygga på tillit till professionerna och stödja medicinska prioriteringar. Lagstiftaren måste avstå från detaljreglering och istället ange ramarna och målen. Det gäller även ersättningssystemen.

Läs SLS idéprogram för förbättrad hälsa och sjukvård

Ta del av SLS debattinlägg om värdebaserad vård 

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy