Skip to main content

Vårdens digitalisering ställer ökade krav på etik och evidens – läkarprofessionen höjer sin röst!

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2019 09:00 CET

Göran Petersson, professor samt ordförande för Svenska Läkaresällskapets eHälsokommitté. Foto: Linnéuniversitetet

Utvecklingen av digitala tjänster inom hälso- och sjukvården är under snabb framväxt, vilket ställer höga krav på kvalitetssäkring, regelverk, enhetlig begreppsanvändning, standardisering och uppföljning. En avgörande faktor för att nå vision eHälsa 2025 och säkerställa en jämlik, effektiv, tillgänglig och säker vård är professionens medverkan.

Under Svenska Läkaresällskapets (SLS) årliga eHälsodag har nationellt ansvariga för eHälsoutvecklingen fått svara på frågor om hur man lever upp till sina planer. Under årets eHälsodag kommer professionens medverkan i digitalt stöd samt vikten av evidens och etik att diskuteras tillsammans med forskare, läkare, regeringsföreträdare samt representanter för berörda myndigheter.

– Digitaliseringen inom vården, om den används på rätt sätt, kan leda till kostnadseffektivitet, ökad tillgång till vård och egenvård samt ökad medicinsk precision med till exempel beslutsstöd, säger Göran Petersson, ordförande för Svenska Läkaresällskapets eHälsokommitté.

Utmaningen är att hänga med i den snabba utvecklingen av digitala tjänster som nätläkare och medicinska appar erbjuder.

– Det behövs regelverk, etiska riktlinjer samt fler studier, utvärderingar och uppföljning för att säkerställa kvaliteten och patientsäkerheten inom den digitala vården. Det bygger på att vi som profession är delaktiga i hela processen från utveckling, implementering och uppföljning, säger Göran Petersson.

Välkommen till eHälsodagen 2019

Vid 2019-års inspirationsdag eHälsa kommer en rad exempel från SLS egna sektioner att demonstreras och diskuteras ur olika perspektiv. Kan appar införas med professionens medverkan inklusive evidens och med ett etiskt förhållningssätt gentemot patienterna?

Dagen vänder sig till alla som är intresserade av att vara med i utvecklingen av en jämlik och säker hälso- och sjukvård.

Tid & plats: onsdagen den 20 mars 2019 kl. 9.30–16.30 i Svenska Läkaresällskapets hus, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm.

Till program & medverkande >>

Mer information och anmälan >>

För pressfrågor och ackreditering kontakta:
Jaana Logren Bergqvist, kommunikationsansvarig, Svenska Läkaresällskapet
jaana.logren@sls.se, tfn 08- 440 88 68

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.