Skip to main content

En stärkt primärvård – en viktig åtgärd för att uppnå en mer jämlik hälsa

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2017 15:34 CET

I slutbetänkandet av kommissionen för jämlik hälsa föreslås en rad åtgärder för att nå regeringens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Svenska Läkaresällskapet (SLS) ser slutbetänkandet som ett viktigt steg i arbetet för en mer jämlik hälsa. Många genomtänkta förslag läggs fram som kommer att ha stor betydelse om de genomförs.

– Det är helt avgörande att kommissionens arbete nu leder till aktivitet från alla aktörer som riksdag, statliga myndigheter, regioner, landsting och kommuner, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet. Kunskapen om att vi har en ojämlik hälsa, och att ojämlikheten ökar, har funnits i årtionden. Nu krävs att en vilja till förändring omsätts i praktisk handling och att arbetet sker brett i hela samhället.

En stor utmaning i hälso- och sjukvården är hur primärvården ska kunna leva upp till hälso- och sjukvårdslagens krav på en jämlik vård. I betänkandet beskrivs de utmaningar vården står inför med många äldre och en stor andel med långvariga och kroniska sjukdomar. Det konstateras att en förutsättning för att kunna ge jämlik vård är att det finns personal och att ett problem är bristen på specialister i allmänmedicin. Trots detta saknar betänkandet förslag som skulle kunna bidra till att stärka primärvården.

– Stärkt primärvård är en viktig åtgärd för att uppnå mer jämlik hälsa, konstaterar Stefan Lindgren. Det är en förutsättning för att förslagen om ökad tillgänglighet, särskilt i socialt och ekonomiskt utsatta bostadsområden ska kunna realiseras. Vi måste bygga ut vården nära befolkningen och förändra vårt traditionellt sjukhustunga svenska hälso- och sjukvårdssystem, avslutar Stefan Lindgren.

Läs mer

Svenska Läkaresällskapets remissvar
"Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa - Slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa"

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.