Skip to main content

Hög tid att evidensgranska värdebaserad vård

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2017 11:25 CET

Vård skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Värdebaserad vård – en oprövad styrmodell som saknar tillräckligt vetenskapligt stöd och bryter mot gällande demokratiskt beslutade prioriteringsordning – införs på bred front i svensk hälso- och sjukvård. I en skrivelse till Rådet för styrning med kunskap efterlyser Svenska Läkaresällskapet en evidensgranskning av organisationsmodellen.

Hälso- och sjukvård ska bedrivas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet samt prioriteras utifrån medicinska behov. Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Prioriteringar i sjukvården ska – enligt Riksdagens beslut 1997 – göras enligt de tre principerna människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen.

Under de senaste åren har olika styr- och organisationssystem introducerats i vården, av vilka en del fått kritik av bland annat professionsorganisationerna för att införas utan tillräckligt vetenskapligt underlag och utan tillräcklig analys av de prioriteringsetiska konsekvenserna.

– Det är allvarligt att hälso- och sjukvården bygger sina verksamheter på otillräckligt prövade styr- och ersättningsmodeller som bryter mot gällande demokratiskt beslutade prioriteringsordning, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Då värdebaserad vård (VBV) är den för närvarande tydligaste trenden ser Läkaresällskapet att en granskning av evidensen för denna organisationsmodell och dess komponenter vore särskilt angelägen.

– Vi vill se en genomlysning av värdebaserad vård ur ett vetenskapligt perspektiv. Det ger beslutsfattarna ett kunskapsunderlag för att kunna genomföra förändringar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, avslutar Stefan Lindgren.

Svenska Läkaresällskapet uppmanar Rådet för styrning med kunskap att snarast utse en myndighet med uppdrag att evidensgranska värdebaserad vård.

De frågeställningar som bör belysas är:

1. Vilket vetenskapligt stöd finns för att VBV bidrar till förbättrat resursutnyttjande och bättre vårdresultat jämfört med andra organisationsmodeller?

2. Vilket vetenskapligt underlag finns för att de olika komponenterna i VBV har de eftersträvansvärda effekterna?

a. Mätning av outcome
b. Time-dependent-acitivity based cost beräkningar
c. Integrated practice units
d. Bundle payments

3. Applicerbarheten på svenska förhållanden?

4. Är VBV förenlig med den prioriteringsetiska plattformen för hälso- och sjukvården som Riksdagen antagit?

Mer information

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.