Skip to main content

Läkaresällskapet kräver i ett upprop förbättrad livskvalitet även för de svårast sjuka

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 16:49 CEST

Tillämpningen av EU-direktivet för läkemedelsforskning som ger europeiska forskare möjlighet att skapa bättre behandlingsmetoder och öka överlevnaden hos medvetslösa patienter genom att även denna grupp av patienter inkluderas i vetenskapliga studier har i Sverige skjutits på framtiden ännu en gång. Ledande forskare och forskningsfinansiärer påtalar i en skrivelse till socialminister Annika Strandhäll vikten av att detta implementeras också i Sverige. 

– Det är mycket olyckligt att man inte ger förutsättningar för medicinsk utveckling för att öka överlevnaden och förbättra livskvaliteten för våra allra svårast sjuka patienter, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande, i det gemensamma uppropet. Den som nekas tillträde till klinisk forskning nekas i förlängningen också tillgång till potentiellt livräddande nya behandlingar. Det går emot Helsingforsdeklarationen, som fastställer att även medvetslösa patienter ska ges möjlighet att delta i kliniska studier, säger Stefan Lindgren.

Att direktivet inte tillämpas i Sverige hindrar svenska forskningsgrupper inom medicin och vårdvetenskap att utveckla behandlingen inom akutsjukvård och intensivvård.

– Tillämpningen av direktivet bör gälla även Sverige, oberoende av om en eventuell portal för ansökningar för läkemedelsstudier har tagits i bruk eller inte, säger Stefan Lindgren. Förslaget stöds av en utredning som gjorts av förre Socialstyrelsens förre generaldirektör Lars-Erik Holm, där slutsatsen var att forskning vid akut sjukdom skulle kunna bedrivas och samtycke inhämtas i efterhand.

BAKGRUND
EU-direktivet för läkemedelsforskning, artikel 35 avseende kliniska studier på akut sjuka patienter, ger europeiska forskare möjlighet att skapa bättre behandlingsmetoder och öka överlevnaden hos medvetslösa patienter genom att även denna grupp av patienter kan inkluderas i vetenskapliga studier. Övriga europeiska länder har löst frågan om samtycke genom att samtycke säkerställs i ett senare skede, genom samtycke från patientens lagliga representanter eller från patienten själv då han eller hon återfått medvetande. Sverige har såsom enda EU-land valt att inte implementera detta EU-direktiv, i avvaktan på en gemensam IT-lösning för ansökningar inför läkemedelsstudier.

Läs hela skrivelsen här

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.