Skip to main content

Läkaresällskapet kraftsamlar kring tre områden för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 08:34 CET

Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet och Karl Sallin ledamot i Läkaresällskapets nämnd och ordförande i det tidigare EVV-projektet

Vi måste vända den utveckling vi sett i hälso- och sjukvården de senaste decennierna. Det är hög tid att göra upp med NPM (New Public Management) skriver Svenska Läkaresällskapet i en debattartikel i  Svenska Dagbladet idag. Nu kraftsamlar Läkaresällskapet kring tre områden – avgörande för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård – baserad på etiska principer och utformad på professionella grunder.

Organisation och ledning av dagens hälso- och sjukvårdssystem är inte ändamålsenlig. Det är därför oförmöget att möta såväl lagens krav som patienternas och samhällets behov.Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patientens behov och som dessutom kan leda till ökade kostnader.

– Styrkulturen inom hela välfärdssektorn har hamnat högt på den politiska agendan och partierna tävlar om vem som kan hitta mest ändamålsenliga styrformer. Alla är överens om att något måste ske, men lite har i praktiken hänt, säger Karl Sallin ledamot i Läkaresällskapets nämnd och ordförande i det tidigare EVV-projektet.

2015 presenterade Läkaresällskapets arbetsgrupp En värdefull vård (EVV) en rapport med konkreta förslag med bäring på hälso- och sjukvårdens organisation, styrning och finansiering liksom ansvarsfördelning, kvalitetsutveckling, kunskapsförsörjning och utvärdering. Men fortfarande bidrar NPM-baserade styrmodeller till ett produktionsinriktat hälso- och sjukvårdssystem.

– Vi måste vända den utveckling vi sett i vården de senaste decennierna. Därför kraftsamlar nu Läkaresällskapet kring tre områden. Men det krävs även ett politiskt ledarskap för att göra upp med NPM och skapa en styrkultur som utgår från tillit, personligt ansvar och individuella möten, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Läkaresällskapet kraftsamlar kring tre områden – avgörande för en patientorienterad och behovsstyrd hälso- och sjukvård – baserad på etiska principer och utformad på professionella grunder:

1. Professionell kvalitetsutveckling. Läkaresällskapet vill ersätta dagens externa kvalitetsgranskning – som stjäl resurser och sällan resulterar i verklig förbättring – med ett system för kvalitetsutveckling genom professionell granskning.

2. Utveckla första linjens sjukvård med primärvården som bas. Hur ska den ”friska” befolkningens tillfälliga behov av hälso- och sjukvård tillgodoses på ett resurseffektivt sätt? Hur kan nödvändiga resurser fördelas för att möta behovet av kontinuitet och samordning för patienter med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd?

3. Kompetensutveckling. Den produktionskultur som präglat hälso- och sjukvården de senaste decennierna har gjort att läkarnas och andra yrkesgruppers kompetensutveckling försummats. Svensk sjukvård befinner sig i en situation där de medicinska resultaten riskerar att bli sämre på grund av att personalen inte ges möjlighet till fortbildning. I syfte att vända utvecklingen kommer Läkaresällskapet arbeta för en modell med årliga fortbildningsplaner för alla specialistläkare.

Läs mer i debattartikel ”Hög tid att göra upp med NPM” SvD Debatt 2017-02-13

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.