Skip to main content

Läkarkåren uppmanas ta större ansvar i tobaksfrågan

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2016 09:33 CEST

Den 22-23 september arrangerar Svenska Läkaresällskapet ett symposium om Tobacco Endgame som belyser möjligheterna till en utfasning av rökningen i Sverige. Bland föreläsarna finns världsledande forskare och experter från bl. a. Sverige, Irland, USA, Nya Zeeland, Finland, Danmark och Belgien.

Tobaksrökning är fortfarande den enskilt största, förebyggbara orsaken till sjukdom och död i Sverige. Under 2014 dog fler svenskar i lungcancer och KOL än någonsin, och botande behandling för dessa sjukdomar är mestadels en avlägsen utopi. Minskningen av rökvanorna sker för långsamt och fortfarande finns grupper med skyhöga andelar rökare. Kunskapsbaserad rökavvänjning är en bristvara med stora luckor för struktur och stöd. Här kan läkarkåren göra skillnad genom att ta ett större ansvar och verka för en ökad folkhälsa.

Med inspiration hämtad från en internationell debatt om en bortre parentes – d.v.s. att färre än 5% av den vuxna befolkningen ska vara dagligrökare 2025 – har nu ett radikalt mål formulerats. Målet kan nås under förutsättning att Världshälsoorganisationens tobakskonvention (”Framework for Tobacco Control”) realiseras.

– Det krävs en bred opinionsbildning för att nå ett övergripande politiskt åtagande om ett rökfritt Sverige 2025. Läkarkåren har en skyldighet att ta ett större ansvar i tobaksfrågan. En utfasning av rökningen skulle minska lidandet och stora kostnader för samhället, säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet. 

Berzelius symposium 92: Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025
22–23 september 2016, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

För mer information, program och anmälan www.sls.se/tobaccoendgame

Kontaktperson: Hans Gilljam, hans.gilljam@ki.se, tel 070-290 25 66

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukvård för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränserna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; den hålls nästa gång 2017. Mer information hittar du på www.sls.se eller www.riksstamman.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera