Skip to main content

SLS etikdelegation stöttar #utantystnadsplikt – en fråga om professionell etik

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2018 16:06 CET

Som en reaktion på #metoo samlades i höstas 10 400 kvinnliga och icke-binära läkare och läkarstudenter under uppropet #utantystnadsplikt som publicerades i Svenska Dagbladet (1). Man beskrev grova sexuella kränkningar och övergrepp utförda främst av manliga läkare, men även av annan manlig sjukvårdspersonal och manliga patienter. Många vittnesmål handlade om hur ett fåtal tillåts bete sig kränkande och att majoritetens tystnad samt chefers och ledningars passivitet och bristande stöd till de drabbade bidrar till att upprätthålla dessa normer och maktstrukturer. Som en del av läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionella organisation stöttar Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik alla modiga kollegor som vittnat och bidragit till uppropet #utantystnadsplikt. 

– Vi vill bidra till att lyfta dessa frågor inom ramen för läkares professionella etik, säger Mikael Sandlund, ordförande för Delegationen för medicinsk etik. En viktig del av läkarrollen är att bemöta patienter med empati och respekt samt att vara en god lyssnare och i sitt handlande utgå från patientens behov. 

När Läkaresällskapet i en enkät frågade sina medlemmar vilka egenskaper som främst kännetecknar en professionell läkare, framkom fem viktiga personliga egenskaper: ansvarsfull, kunnig, empatisk, omdömesgill och engagerad. Med förädling av dessa egenskaper samt ökad kunskap och medvetenhet om normer och maktstrukturer som upprätthåller diskriminering utifrån kön, sexualitet och könsidentitet kan läkare bidra till en bättre, mer jämställd och jämlik hälso- och sjukvård.

– Som läkare har vi ett etiskt ansvar, inte bara för de råd och behandlingar vi ger, utan också för hur vi bemöter andra människor i vår yrkesutövning, säger Mikael Sandlund. Detta ansvar gäller också i mötet med kollegor, medarbetare och studenter. En klok och god kollega förhåller sig etiskt och respektfullt gentemot alla sina medmänniskor, fortsätter han. 

Svenska Läkaresällskapet välkomnar stödet från ca 1 500 manliga läkare i ett upprop i Läkartidningen (2) samt uttalandet från landets medicinska fakulteter som lovar att arbeta konkret mot trakasserier och diskriminering (3). Om någon beter sig kränkande eller diskriminerande mot en annan människa, påtalar läkaretiken att agera rättrådigt, ansvarsfullt och empatiskt. 

– Vi måste alla tillsammans på arbetsplatser och läkarutbildningar våga lyfta dessa frågor med kollegor och studenter och ställa krav på chefer och ledningar att ta ansvar när det behövs, avslutar Mikael Sandlund. På så sätt skapar vi jämställda arbetsplatser där det råder nolltolerans för diskriminering, kränkningar, trakasserier och övergrepp.

Referenslista:

1. Svenska Dagbladet 2017-11-30 https://www.svd.se/10400-kvinnliga-lakare-mot-overgrepp-och-trakasserier

2. Läkartidningen 51-52/2017 http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/12/Tillsammans-kan-vi-skapa-forandring/

3.Lakartidningen.se 2017-12-14 http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/12/Allas-vart-ansvar-att-stoppa-sexuella-trakasserier/

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga och professionella organisation och arbetar för en förbättrad hälsa och sjukvård i samhället. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 10 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter och stödjer medicinsk forskning. Mer information hittar du på www.sls.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.