Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Epigenetikens betydelse för hälsan - Svenska Läkaresällskapet stödjer och belönar medicinsk forskning

Epigenetikens betydelse för hälsan - Svenska Läkaresällskapet stödjer och belönar medicinsk forskning

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2014 10:15 CEST

Svenska Läkaresällskapet stödjer medicinsk forskning genom anslag, bidrag och vetenskapliga priser. Regnells pris i medicin, 130 000 kronor, belönar en tidigare opublicerad artikel, i år om epigenetikens betydelse för utvecklingen av hälsa och sjukdom. Artikeln publiceras i American Journal of Obstetrics and Gynecology. Priset delas ut vid Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 4 november.

Svenska Läkaresällskapet belönar bra medicinsk forskning

Svenska Läkaresällskapet belönar bra medicinsk forskning

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2014 10:19 CEST

Nytt om Alzheimers sjukdom, bukkirurgi, psoriasis och cancer - Svenska Läkaresällskapet belönar medicinsk forskning. Jubileumspriset, 150 000 kronor, går i år till professor Ole Suhr, Umeå Universitet, för hans forskning på familjär amyloidos med polyneuropati "Skelleftesjukan", som lett till ny behandling av denna allvarliga sjukdom. Priserna delas ut vid SLS Årshögtid 4 november.

Livets start har stor betydelse för den vuxna hälsan

Livets start har stor betydelse för den vuxna hälsan

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2014 13:03 CEST

Hur stor betydelse har livets tidiga start, graviditeten och barndomen, för hälsan som vuxen? Detta kommer framstående forskare att diskutera den 23-24 april i Malmö vid det Berzeliussymposium som Svenska Läkaresällskapet arrangerar i samarbete med Lunds universitet och Region Skåne. Mötet hålls i Jubileumsaulan, Medicinskt forskningscentrum, SUS Malmö, pressträff den 23 april kl 12. Välkommen!