Skip to main content

97 % äter kött - att inte äta kött hör till undantagen

Pressmeddelande   •   Mar 31, 2006 14:40 CEST

97 % av svenskarna äter kött visar en nyligen gjord attitydundersökning. Svensken föredrar svenskt kött och i synnerhet svenskt lammkött blir mer och mer populärt. En fräsch butik är viktigt för alla. Den kvinnliga delen av befolkningen värnar mest om samvaron runt middagsbordet och de väljer gärna kött med låg fetthalt. Såväl i butik som på restaurang vill svenskarna få tydlig information om ursprungsland på alla köttsorter.

31 Mars, 2006


Svensk köttkonsumtion ligger på en hög och jämn nivå.
Detta visar en undersökning gjord på uppdrag av Svensk Köttinformation och genomförd av ISI Wissing. Undersökningen behandlar konsumentgruppers kunskap, värdering och attityd till kött. Undersökningen baseras på personer, 16-60 år, boende i Sverige.

97 % äter kött - att inte äta kött hör till undantagen
Hos de unga, 16-20 år, ligger siffran något lägre, ca 91 % för att sedan stiga med åldern. Vid 60 år är siffran näst intill 100 %. I landsorten äter i princip alla kött, medan det i mellanstora städer och storstäder finns ett något högre inslag av icke köttätare.

Föredrar svenskt kött
Bäst känner svensken till det inhemska köttet och det är också det han föredrar att både köpa, laga och äta. 25 % av konsumenterna väljer utan undantag alltid svenskt kött medan resterande även väljer importerat ibland. Etik, god djuromsorg och god smak är viktiga frågor i valet mellan svenskt och importerat.

Viktigt med fräsch köttdisk
Kunden uppskattar att det är snyggt i butiken, rent och fräscht i köttdisken och efterlyser ännu tydligare ursprungsmärkning på nötkött samt på gris- och lammkött. Lammkött efterfrågas i alla former från färsk råvara till färdiglagat. Det är också i butiken de flesta allt oftare gör sitt val av middagsmat.

Kvinnligt val
För kvinnor står måltiden som samling med familjen högt i kurs. De är beredda att betala mer för svenskt kött och för god kvalitet och är också den grupp som medvetet väljer kött med låg fetthalt.

Griskött eller fläskkött
Om kött av gris ska heta griskött eller fläskkött spelar ingen större roll. Benämningen gris står för något hälsosammare kött medan benämningen fläsk associeras med många fler maträtter.

Äta ute
Vid uteätande främst på lunchrestaurang anser gästen att information om ursprungsland är dålig eller mycket dålig. 60 % av uteätarna anger att de skulle välja en kötträtt oftare om ursprunget var angivet.

Mer information
Catarina Offe
08-725 82 55, 0733-60 47 41
catarina.offe@svenskkottinformation.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera