Skip to main content

Hållbar produktion och produktutveckling för framtiden

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 14:02 CET

Svenska konsumenter vill ha god djuromsorg, säkert kött och ett brett kvalitetssortiment. Hur ska behoven tillgodoses? Svensk Köttinformation ser tillbaka på debatten 2009 och gör en trendspaning inför 2010.

Den allmänna debatten under 2009 handlade mycket om hållbar köttproduktion. Samtidigt som svenska konsumenter ställer ökade krav på det kött som vi producerar inom landet köper vi allt mer importerat kött.

Enligt siffror till och med september 2009 täckte den svenska produktionen 79 % av den svenska konsumtionen av griskött, 61 % av konsumtionen av nötkött och 30 % av konsumtionen av lammkött.

 Konsumenternas köpbeteende styr

Vad får ökad import och minskad produktion i Sverige för konsekvenser för hållbar köttproduktion?

 Det är till slut vi konsumenter som med vårt köpbeteende väljer vilket kött vi kommer att ha tillgång till i Sverige.

 Importerat kött kontrolleras vid gränserna

Sakta men säkert ökar importen av kött. Det för med sig att kontrollerna vid gränserna måste skärpas för att vi ska slippa bakterier som EHEC och salmonella.

 Men om köttet innehåller hormoner och antibiotika kan vi inte kontrollera, lika lite som om nötköttet kommer från rasen Belgisk blå.

 Trendspaning inför 2010

Vi kommer att få se positiva förändringar i den svenska produktionen.

Svenska köttproducenter

  •  är överens om att djuren måste vara sunda och funktionella och att köttproduktionen ska uppfylla såväl lagkrav som konsumenternas önskemål
  •  fortsätter att arbeta för att Sverige ska behålla djurskyddet och för att egna, frivilliga regler efterföljs
  •  arbetar för att sortering och klassificering ska möjliggöra för konsumenterna att få den köttkvalitet de efterfrågar
  •  fortsätter att producera tryggt och säkert kött med såväl låg klimatbelastning som positiva miljöeffekter

 Läs mer på Svensk Köttinformations hemsida!

»Hållbar produktion och produktutveckling för framtiden

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy