Skip to main content

Maud Olofsson uppmuntrar svensk köttnäring att höja status

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:59 CET

Under ett presseminarium i förra veckan samlades flera ur gräddan av den svenska köttbranschen. Allt mellan märkning av kött och längre mörningstider till längd på transporter diskuterades och en sak är klar: alla vill jobba för att höja statusen på det svenska köttet. Maud Olofsson var på plats och delade ut pris till årets köttdisk.

12 Februari, 2007

De samlade från press och bransch var inbjudna av Svensk Köttinformation som ville initiera ett större nätverkande inom näringen och öka kunskapen om svenskt kött.
Forum för diskussioner och information

I och med seminariet har Svensk Köttinformation etablerat ett forum där näringens aktörer kan mötas och diskutera gemensamma frågor gällande svenskt kött. Detta för att bli bättre på att höja statusen på det svenska köttet och få en chans att nå ut med information kring svenskt kötts mervärden. Längre fram i år följs det första seminariet, som behandlade köttet från gård till butik, upp med ett seminarium som sträcker sig fram till köttet på tallriken.
Alla var där

I panelen satt olika aktörer inom köttbranschen med kompetens inom hela kedjan från gård till butik. För producentsidan svarade Lars Hultström, ordförande för Sveriges Grisproducenter, och på nöt- och lammsidan fanns Inger Pehrson och Caj Sjunnesson. För handeln talade Niclas Ensäter, nordisk kategorichef kött på Ica och Mats Norén, kategorichef för kött på Coop. Karin Jonsson, djuromsorgschef och Fredrik Jönsson, platschef Skara båda från Scan AB och Majsan Pense försäljningschef från Atria Lithells företrädde alla slakterisektorn. Ytterligare kompetens gav Marianne Brattberg, bitr. överveterinär på Livsmedelsverket och Gunnela Ståhle från Svenskt Sigill.

Många menade att märkningen av svenskt kött i butik är otillräcklig och behöver förbättras. Ursprungsmärkning av kött är frivillig på alla köttslag utom nötkött där den är lagstadgad på EU-nivå. Dock var de samlade eniga om att en tydligare märkning är viktigt, eftersom det efterfrågas av konsumenterna.

- Det finns aktörer som inte är tillräckligt tydliga med att märka ut köttets ursprung, bekräftade Gunnela Ståhle från Svenskt Sigill.

Mörning av nötkött var en annan het fråga och ett ”bäst efter”-datum på kött efterlystes. De 7 dagars mörning som idag är branschöverenskommet räcker inte alla gånger och hålls dessutom inte alltid. Produktkvaliteten på svenskt nötkött varierar, var gängse uppfattning. Ella Nilsson, VD Svensk Köttinformation, talade om drömmen om 14 dagars mörningstid. Niclas Ensäter instämde.

- En lång mörning ger jämnare ätkvalitet, bekräftade han.

Enligt Majsan Pense kan korta mörningstider förklaras av bristande kunskaper i butik och flödesproblem när efterfrågan är större än tillgången.
Årets köttdisk utsågs

Köttkunskapen i butik har minskat i och med det konsumentpackade köttets intåg. Detta har lett till att den genuina kunskapen om kött har urholkats. För att uppmuntra dem som lyckats väl med uppgiften utdelades pris för Årets Köttdisk 2006 till två framgångsrika köttansvariga på Ica Söder i Gävle och Hemköp City i Stockholm. Priset delades ut av ingen mindre än näringsminister Maud Olofsson vars två huvudbudskap var: Höj statusen på svenskt kött och gynna lantbruksföretagen så skapas fler jobb! Läs mer om prisutdelningen här.
http://www.svenskkottinformation.se/readone.php?categoryID=114&id=733&avdelning=konsument


Bilder

Högupplösta bilder http://www.svenskkottinformation.se/press/artiklar/index.php?categoryID=149&avdelning=press


Mer information

Ella Nilsson, 08-787 55 11, ella.nilsson@svenskkottinformation.se

Broschyren "Mer värde i svensk mat", med fakta om livsmedelssäkerhet och svensk djuromsorg kommer inom kort att publiceras. Kontaktperson är Gunnela Ståhle, se kontaktuppgifter nedan.
Panelens kontaktuppgifter

Lars Hultström, ordförande Sveriges Grisproducenter:
lars@forssateri.se 070/ 870 25 51

Niclas Ensäter, nordisk kategorichef kött, ICA:
niclas.ensater@ica.se 070/ 394 87 09

Mats Norén, kategorichef kött Coop:
mats.noren@coop.se 070/ 643 19 58

Gunnela Ståhle, Svenskt Sigill:
gunnela.stahle@sigill.lrf.se 070/ 561 36 21

Majsan Pense, försäljningschef, Atria Lithells:
majsan.pense@lithells.se 070/ 567 07 94

Karin Jonsson, djuromsorgschef, Scan AB:
karin.jonsson@swedishmeats.com 070/ 835 09 50

Fredrik Jönsson, platschef Skara, Scan AB:
fredrik.jonsson@swedishmeats.com 070/ 221 50 02

Marianne Brattberg, överveterinär, SLV:
bmabr@slv.se 070/ 282 62 08

Inger Pehrson, genralsekreterare Sveriges Nötköttsproducenter:
inger@palustre.se 070/ 820 33 12

Caj Sjunnesson, lammproducent:
070/ 302 63 02 eller 0152/30263

Margaretha Thorgren, PR-chef, Scan AB:
margareta.thorgren@scanfoods.com 070/ 280 01 68

Sammafattning av seminariet

» Ladda ned http://www.svenskkottinformation.se/begood/file_db.php?id=74

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera