Skip to main content

25 miljoner kronor till Umeå-forskning om att leva och verka på flera platser

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2011 14:19 CET

I stenhård konkurrens har en forskargrupp i Umeå tilldelats fem miljoner per år under en femårsperiod av forskningsrådet Formas. Den starka forskargruppen finns vid Sveriges lantbruksuniversitet och ska studera ägarförhållanden, bosättnings- och arbetsmönster bland landsbygdens befolkning. Huvudsökande och forskningsledare är professor Carina Keskitalo, som också är verksam vid Umeå universitet.

Hela 92 ansökningar kom in till Formas utlysning av medel för starka forskningsmiljöer, men bara åtta beviljas medel. De utvalda forskargrupperna, som får omkring 25 miljoner kronor vardera, har stor utvecklingspotential och en förmåga att utveckla idéer inom strategiskt viktiga forskningsområden.

Forskargruppen består av forskare vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU och kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet och målet är att utöka integrationen av utboägare i den lokala utvecklingen.

Utgångspunkten för forskargruppen i Umeå är att det har blivit allt vanligare att bo, arbeta och verka på olika ställen. Många behåller sitt hus på landet där de har en mindre skogsfastighet, men flyttar till större närliggande orter och samhällen. Dessa utboägare får ofta andra värderingar än de som bor kvar lokalt, men kan också utgöra en betydande resurs i den lokala utvecklingen.

Forskarna ska undersöka hur ägarförhållanden, bosättnings- och arbetsmönster ser ut bland dagens och framtida lokalbefolkning, och hur de ser på fritidsboende och utboägare. Utifrån resultaten ska forskarna utveckla planeringsverktyg och scenarier i samarbete med kommuner i norra och södra Sverige i syfte att stödja en lokal utveckling där utboägare kan integreras i högre utsträckning.

Det beviljade projektet har rubriken ”Planering för en dynamisk stads-landsbygdsrelation: att leva och verka på flera platser.”

Forskargruppen består av:

  • Carina Keskitalo (institutionen för skoglig resurshushållning, SLU och kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet)
  • Gun Lidestav (institutionen för skoglig resurshushållning, SLU)
  • Göran Ståhl (institutionen för skoglig resurshushållning, SLU)
  • Tomas Lämås (institutionen för skoglig resurshushållning, SLU)
  • Karin Öhman (institutionen för skoglig resurshushållning, SLU)
  • Urban Lindgren (kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet)
  • Kerstin Westin (kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet)
  • Einar Holm (kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet)
  • Olof Stjernström (kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet)
  • Linda Lundmark (kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet)

Pressbild på Carina Keskitalo

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy