Skip to main content

EU-anslag till Nationellt centrum för djurvälfärd vid SLU

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 09:04 CEST

EU-kommissionen har beslutat att tilldela Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid SLU nästan en miljon euro för ett pilotprojekt för att testa möjligheten och användbarheten av ett koordinerat nätverk för djurskydd och djurvälfärd inom EU.

Förslaget till ett koordinerat djurvälfärdsnätverk återfinns i EU-kommissionens ”Gemenskapens handlingsplan för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010”. SLU:s hedersdoktor Marit Paulsen har varit mycket drivande i frågan.

Idén med ett sådant nätverk är att sammanföra expertis och kompetens inom djurskyddsområdet för att vara rådgivande till kommissionen, koordinera forskning och för att öka efterlevnaden av EU:s djurskyddslagstiftning. Pilotprojektet kommer att fokusera på det sistnämnda och ska undersöka hur ett europeiskt djurvälfärdsnätverk ska kunna stödja myndigheter och aktörer i att föra ut och implementera EU:s djurskyddslagstiftning.

I projektet ska man samla in, analysera och identifiera svårigheter med att implementera lagstiftningen samt utveckla och testa olika strategier, som kurser, webbutbildningar, pedagogiska material och standardiserade procedurer för att höja kunskapsnivån inom medlemsländerna till gagn för djurvälfärden och lagstiftningens efterlevnad. Tjugosex partner från hela Europa ingår i projektet.

Den höga kvalitén på forskningen och den omfattande erfarenhet som SLU:s experter erbjuder, är en utmärkt utgångspunkt för dessa aktiviteter. Resultatet ska rapporteras till kommissionen 2013.

Regeringen har stöttat SCAW med medel för att Sverige ska kunna ha en ledande roll i ett framtida djurvälfärdsnätverk. SCAW, tillsammans med SLU:s experter, har under tre år förberett arbetet med fokus på tre områden: nätverkets arbetsuppgifter, arbetsprocesser och organisation. Detta resulterade i ett övergripande förslag på hur ett framtida nätverk bör fungera och organiseras, som sedan legat till grund för en ansökan om ett pilotprojekt som kommissionen utlyst. En ansökan som nu vunnit kommissionens gillande då förslaget som sammanställts av SCAW/SLU rankats på första plats.

Kontaktpersoner
Harry Blokhuis, professor SLU: 018-67 16 27
Mats Sjöquist, föreståndare SCAW: 018-67 22 51


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy