Skip to main content

Fågelsång ökar trivseln för unga stadsbor

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 12:49 CEST

Ett rikt fågelliv är bra för trivseln i våra städer, och nu visar det sig att fågelsången är en bidragande orsak till detta.  Unga stadsbor som fick bedöma olika stadsmiljöer blev mer positivt inställda om de samtidigt hörde fågelsång, och särskilt om det var flera arter som sjöng. Studien har gjorts vid SLU och Göteborgs universitet, och forskarnas budskap är att det är viktigt att ha kvar träd, buskar, parker och andra gröna områden när städer förtätas.

Att en mångfald av djur och växter upplevs som något positivt i städer är känt sedan tidigare, men vad djurläten betyder för stadsmänniskors naturupplevelser har vi hittills vetat väldigt lite om. Nu publiceras något av ett pionjärarbete inom området – en svensk studie som visar att fågelsång är en viktig trivselfaktor för unga storstadsbor. Bakom studien står Marcus Hedblom från Sveriges lantbruksuniversitet och Bengt Gunnarsson från Göteborgs universitet samt två medarbetare.

Försökspersonerna, som var lärarstudenter från Göteborgs universitet eller teknologer från Chalmers, fick lyssna på fågelljud, se bilder på stadsmiljöer och sedan se en kombination av bilder samtidigt som de lyssnade på fågelljud. Resultaten visar att oavsett vad det var för fågelljud så upplevdes stadsmiljöerna som mer positiva med fågelljud. Det gällde också om det var tjattrandet av gråsparv.

– Det är intressant att ju fler arter de fick lyssna på desto mer positiva var de till stadsmiljöerna. Det ljud som rankades högst var en kombination av sånger och ljud från lövsångare, bofink, blåmes, rödhake, talgoxe, koltrast och större hackspett, säger Marcus Hedblom.

Grönytor som parker och skogsdungar minskar i större svenska kommuner när det byggs nya bostäder, vägar och parkeringsplatser. Samtidigt visar forskning att grönytor ger oss människor en mängd tjänster gratis, så kallade ekosystemtjänster. De håller nere kostnaden för dagvatten, skyddar hus från sommarhetta och ger oss möjlighet till rekreation och vila.

En annan ekosystemtjänst är att grönytorna bidrar till att vi mår bättre. Tidigare studier har visat att utbrända människor återhämtar sig snabbare om de får vistas i gröna miljöer. Det har också visats att det är viktigt att nyansera det "gröna"; områden med större biologisk mångfald, som högt antal fjärilar, fåglar och växter, upplevdes som mer positiva än de med mindre mångfald.

– Just möjligheten att få vila sina sinnen ökar i betydelse då den mentala ohälsan, inte minst i städer, blivit ett större problem i samhället under senare år, säger Marcus Hedblom.

Bakgrunden till att vi människor upplever miljöer med stor biologisk mångfald som mer positiva eller kanske till och med avstressande är inte känd. Den här studien bidrar med en mindre pusselbit genom att visa att fågelsång bidrar till positivt välbefinnande under vissa förutsättningar.

Genom att skapa bättre livsmiljöer för fåglar i städerna går det att öka mångfalden och därmed välbefinnandet för människor. Det finns även en teoretisk möjlighet att bebygga väggar och tak med grönt, något som både minskar bullret och skapar livsmiljöer åt fåglar.

– Med fortsatt inflyttning till större städer i Sverige och globalt är det viktigt att fördjupa kunskapen om naturens betydelse för människans välbefinnande för att skapa en grund för framtida hållbara städer, säger Marcus Hedblom.

Lyssna på fågelljuden:
http://www.slu.se/sv/institutioner/ekologi/hemsidor/marcus-hedblom/fagelsang-kan-gora-att-manniskor-trivs-battre-i-staden/

Mer information

Dr Marcus Hedblom
Institutonen för skoglig resurshushållning c/o institutionen för ekologi
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
072-531 69 24, marcus.hedblom@slu.se

Professor Bengt Gunnarsson
Institutionen för biologi och miljövetenskap
Göteborgs universitet.
031-786 38 67, bengt.gunnarsson@bioenv.gu.se

Originalartikeln
Bird song diversity influences young people's appreciation of urban landscapes. Marcus Hedblom, Erik Heyman, Henrik Antonsson & Bengt Gunnarsson. Urban Forestry and Urban Greening. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S161886671400034X#

Foton på koltrast och andra sångfåglar finns bland annat på Wikimedia Commons, t.ex.: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solsort.jpg

 

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.