Skip to main content

Framstående skogsforskare

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 08:33 CET

Internationella utvärderare har rankat de bästa projekten inom svensk marin forskning under anslagsperioden 2003-2009 och ett av dessa var källspårning av dioxiner i havssediment. Utvärderarna lyfte speciellt fram den högklassiga tekniken och de innovativa statistiska metoderna som forskarna utvecklat för att identifiera föroreningskällor. Professor Paul Geladi, SLU:s enhet för biomassateknologi och kemi, Umeå, är en av forskarna i det uppmärksammade projektet:
 
- Liksom träd och skogsmark kan sediment lagra olika substanser. Den teknik vi använde kan spåra lagring av olika profiler från upp till 10-talet källor. Med denna teknik och analyser av stabila isotoper bör det vara möjligt att se om det finns förorenande källor som påverkar vår skog, avslutar Paul Geladi, som är specialiserad på de statistiska metoderna. Han har snart blivit citerad 2000 gånger på en av forskningsartiklarna och erhållit ett pris i kemometri från Eastern Analytical Symposium (2002).
 
Det uppmärksammade projektet har utförts av doktoranden Kristina Sundqvist (Umeå Universitet) under ledning av Karin Wiberg, Mats Tysklind (båda Umeå Universitet) och Paul Geladi.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy