Skip to main content

Götala får nytt nötstall

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 10:21 CET

Ett av de två stallen för nötkreatur på Götala nöt- och lammköttscentrum i Skara är slitet och inte tillräckligt flexibelt för den verksamhet som bedrivs där idag. Det var därför ett efterlängtat besked som kom i går om att SLU:s styrelse säger ja till att gå vidare med om- och nybyggnad av fastigheten.

Byggnationen innebär ingen utökning av anläggningens kapacitet utan syftar till att ersätta slitna lokaler. Nöt- och lammköttsproduktion är ett av de fyra framtidsområden som SLU och Västra Götalandsregionen, tillsammans med Hushållningssällskapet Sjuhärad, satsar på vid SLU Skara sedan 2015.

Anna Hessle är samordningsansvarig för Götala nöt- och lammköttscentrum och är förstås glad över SLU-ledningens beslut.
- Vi forskare och tekniker som arbetar på Götala är alla mycket engagerade i forskningsfrågorna och nu får vi möjlighet att höja ribban i verksamheten ytterligare. Vi hoppas också på att fler forskare vill och får möjlighet att driva och engagera sig i projekt här, säger Anna Hessle.

Beslutet innebär att processen nu går vidare med upphandling och ansökan om regeringens tillstånd till investeringen.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.