Skip to main content

Grön rehabilitering för unga

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2010 15:32 CEST

Forskare, med erfarenhet från bland annat Alnarps rehabiliteringsträdgård vid SLU i Alnarp, får i uppdrag att ta reda på om grön rehabilitering kan vara ett bra komplement till annan rehabilitering och förbättrad hälsa för ungdomar. Regeringen har beslutat att satsa 350 000 kronor på utredningsuppdraget.

Ungdomar under 29 år följer dessvärre inte trenden med sjunkande sjuktal i landet. Socialförsäkringsminister Christina Husmark Pehrsson vill utröna varför och hur man bäst kan rehabilitera unga som står utanför arbetsmarknaden.

Professorerna Patrik Grahn och Peter Währborg på SLU Alnarp tror att grön rehabilitering kan vara en framkomlig väg även för ungdomar. Forskarna berättar att tidigare studier visar att uppemot sjuttio procent av de som rehabiliterats enligt Alnarpsmodellen återkommer i arbete inom ett år.
Forskningen kan med dessa medel fortsätta på den inslagna vägen genom att nu även utveckla program som är särskilt anpassade till ungas problem och förutsättningar.

Mer information:
Professor Peter Währborg, tel 0734-281940
Professor Patrik Grahn tel 0702-585512

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy