Skip to main content

Pressinbjudan: KCF arrangerar seminarier i företagsledning

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 14:44 CET

Den 17 januari är det dags för KCF:s första regionala seminarium i företagsledning inom lantbruk och trädgård. Plats: Kvinnerstagymnasiet, Örebro.

Under vintern kommer 15 seminarier att hållas - från Piteå i norr till Alnarp i söder. Seminarierna handlar om marknad, ekonomistyrning, ledarskap, produktion och strategiutveckling – företagsledningens fem grundpelare.

Deltagarna får även göra en företagsscanning på sitt företag, lyssna till SLU-forskare som berättar om sin forskning inom området och träffa framgångsrika företagare.

Det ges även tillfälle till diskussion med de regionala organisationer som är med och stöttar seminarierna.

Se KCF:s trailer och besök KCF:s hemsida för vidare information och anmälan. Seminarierna är kostnadsfria.

KCF, Kompetenscentrum företagsledning, är en centrumbildning inom Sveriges Lantbruksuniversitet, i samverkan med näringslivet. KCF arbetar med att koppla ihop kvalificerad forskning, utbildning och samverkan med de gröna näringarna. Vi vill utveckla kunskaper och färdigheter som kan användas direkt i företagen.

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.