Skip to main content

Landskapsarkitektens metoder utvidgas

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2009 11:10 CEST

Det behövs nya arbetssätt för den praktiserande landskapsarkitekten i det konstnärliga skapandet. Carola Wingren är konstnärlig professor vid SLU i Alnarp, och har nu dragit nytta av sin tidigare praktiska erfarenhet i sin doktorsavhandling. Hon har bland annat använt sig av en självbiografisk studie.

Design och konstnärliga processer blir allt viktigare i vår tid. Inom landskapsarkitekturen försiggår flertalet av dessa processer utanför universitetet, dvs. i landskapsarkitektens praktiska verksamhet. Där använder man mest bilder, planer och modeller i sin argumentation och framställning. Men för att utveckla landskapsarkitekturen mot nya fält och i nya riktningar som svarar mot samtida och framtida behov av nya landskap, måste man hitta nya begrepp som kan utveckla diskussionen.

Carola Wingren har i sin avhandling vid SLU studerat den konstnärliga rollen inom arkitekturen på ett utforskande, berättande sätt. Hon har försökt förstå och reflekterat över kunskapsutvecklingen inom landskapsarkitekturens konstnärliga utövande, med exempel i stadsinfarten, minnesplatsen och parken. Hon har lyft fram de personliga erfarenheternas betydelse i skapandet av nya platser och landskap. I följande citat från avhandlingens sammanfattning beskrivs detta så här:

"Användandet av självbiografin presenterad genom en dialogteknik mellan forskaren (jag själv) och mitt alter ego (C) i dagboksform, har varit mitt viktigaste verktyg för att nå fram till det empiriska materialet och göra det transparent för både mina läsare och mig själv. Genom spelet mellan dagboksanteckningarna och mina omedelbara reflektioner över dem, visar jag på sättet att tänka, plocka upp idéer eller kasta bort dem som praktiker såväl som akademiker."

Carola Wingren har genom detta arbete utvidgat de arkitekturspecifika vetenskapliga metoderna med självbiografiska och introspektiva studier. Hon tar utgångspunkt i landskapsarkitektens praktiska verksamhet, men sätter ord på den på ett sätt som sällan sker i praktiken. Arbetet belyser på så sätt kopplingarna mellan arkitektens ritningar, hans/hennes arbetssätt i processer med beställare och byggare och det slutliga objektet, dvs. landskapet. Varje projekt ska ses som unikt och relaterat till en specifik situation som måste tas som utgångspunkt i inledningen av varje nytt projekt. Därmed är landskapsarkitekturen inte upprepningsbar.

-------------------

Professor Carola Wingren, Landskapsarkitektur, LTJ, SLU, försvarar sin avhandling med titeln " En landskapsarkitekts konstnärliga praktik - kunskapsutveckling via en självbiografisk studie". Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Tid: Fredagen den 24 april 2009, klockan 13.00

Plats: Aulan, Alnarpsgården, Alnarp

Opponent: Docent Katja Grillner, Arkitektur, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH, Stockholm, Sverige.

Mer information

Carola.Wingren@ltj.slu.se, 070- 710 41 11

Egen hemsida, http://www.ltj.slu.se/lar/wingren_carola.html

Avhandlingen i sin helhet, inklusive sammanfattning, http://diss-epsilon.slu.se/archive/00001978/

Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp, http://www.ltj.slu.se/6/index.html

Hemort: Limhamn, Malmö. Har bott och verkat i Skövde under många år.

Pressbilder

(Får publiceras fritt i samband med artiklar om disputationen.)

Carola Wingren i det landskap där hon trivs bäst.

http://www2.slu.se/aktuellt/2009/pressbilder/CarolaWingren/CWprofil.jpg

Komposition i flera skikt av en matta av textilkonstnärinnan Agda Österberg och av Carola Wingrens egna skisser för projektet Vattenparken i stadsdelen Hyllie i Malmö. Mattan fungerade i Carola Wingrens barndom som en plats för fantiserandet om och tolkandet av ett landskap "där ute", och har för forskaren Carola Wingren fungerat som en länk mellan personliga upplevelser och professionellt skapande och komposition.

http://www2.slu.se/aktuellt/2009/pressbilder/CarolaWingren/OmslagsbildAvhandlingCW.jpg

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy