Skip to main content

Lantbrukare - ett stressigt yrke

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 12:30 CET

Arbetslivsinstitutet(NIOSH) har listat lantbrukare som ett av de 10 mest stressfyllda yrkena i USA. I Sverige finns det ännu begränsade kunskaper kring lantbrukare och stress. Vid SLU i Alnarp pågår en uppbyggnad av forskning kring lantbrukets psykosociala frågor, där stress är en viktig aspekt.

Lantbruksarbetet innehåller många positiva aspekter som möjligheten att se resultatet av sitt eget arbete, att följa årstidernas växlingar och att ha stort inflytande på sin egen arbetssituation. 

En del faktorer är dock annorlunda för lantbrukare än för andra yrkesgrupper. Lantbrukare har i ökande utsträckning fått större ekonomiskt ansvar och ökat risktagande, ibland med en ny situation med personalansvar och andra känner ensamarbete som pressande. Under vårbruk och skörd är det ofta extra pressat med oro för väderförändringar, långa arbetsdagar och bristande sömn.

Nu ges en skrift om stresshantering för lantbrukare ut. Denna skrift är tänkt att vara till hjälp för lantbrukaren själv, men också ett inspirationsmaterial till lantbrukarfamiljen och andra som möter lantbrukaren i sin vardag. Skriften är sammanställd av Rosmarie Emanuelsson på område Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi vid SLU i Alnarp. Arbetet har finansierats av SLO-fonden vid Kungl. Skogs- och lantbruksakademien.

Skriften innehåller bland annat fakta kring orsaker till negativ stress, vad som är speciellt med lantbruksarbete och stress samt hur stress kan förebyggas och hanteras. Ett avsnitt innehåller också en lista på kontakter för ytterligare hjälp och råd. Syftet är att ge enkla råd och verktyg för att hantera stressfyllda arbetssituationer och därmed minska risken för hälsoproblem och arbetsskador.

Området för Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi (AEM) fortsätter att arbeta med kartläggning av den psykosociala hälsan i lantbruket under 2011.

Länk till informationsskriften; http://pub-epsilon.slu.se:8080/2159/

Kontaktpersoner:

Rosmari Emanuelsson
Tel. 040-41 55 06
Mob. 0737-44 68 50
rosmari.emanuelsson@ltj.slu.se

Peter Lundqvist
Tel. 040-41 54 95
Mob. 070- 729 61 15
peter.lundqvist@ltj.slu.se    

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera