Skip to main content

Mer odling i stadsmiljö skapar meningsfull sysselsättning

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 12:02 CEST

Gammal odlingsmark plöjs upp i stan efter 30 år i träda. Foto: Charlotte Nicander 


9,5 miljoner till stadsbruksprojekt!

I ett nationellt samverkansprojekt, som sammanför städer och organisationer i Sverige, utvecklas nu Stadsbruk – ett nytt sätt att odla på kommersiella villkor inom staden. Målet är på sikt att skapa försörjning för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden. Odlingarna startar i Malmö redan till sommaren 2014.

En stad har en mängd platser som inte används. Bara i Malmö finns 800 markområden som av olika anledningar inte utnyttjas. Samtidigt finns många stadsbor som har kompetens kring odling, men som har svårt att hitta arbete på den svenska arbetsmarknaden.

Statens innovationsmyndighet, Vinnova har nu i maj beviljat STADSBRUK 9,5 miljoner kronor till samverkansprojektet där Sveriges Lantbruks universitet, Malmö stad och produktionsbolaget Xenofilia som står bakom Kryddor från Rosengård samverkar. Odlingarna har som mål att tillvarata och utveckla kunskap om småskalig ekologisk och närproducerad odling, samtidigt som stadens mark kan användas på ett helt nytt sätt.

Projektägare är Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, Sveriges Lantbruksuniversitet Alnarp. Anders Rasmusson är projektledare. Anders jobbar som chef för Movium – SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling.


Var med när odlingarna startar i Rosengård!

Möt projektledarna och odlarna när fröer och plantor sätts i marken!

Datum: Måndagen den 2 juni klockan 14.00.

Plats: Odlingsytan mellan Västra Skrävlinge kyrka och Botildenborg,  vid Trafikplats Rosengård, Inre ringvägen Malmö.

 

Läs mer

www.stadsbruk.se

 

Kontakt

Anders Rasmussen, projektledare, SLU Alnarp, tel 040-415201

Karin Sunde Persson, projektutvecklare, SLU, tel 070 970-3936

Göran Larsson, odlingsledare, Odla i Stan, mobil 070-990 0249

Gunilla Andersson, miljöförvaltningen, Malmö stad, tel 073-381052095

Lena Friblick, Xenofilia, mobil 070-985 06 65

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.