Skip to main content

Mobil teknologi avslöjar kräftpesten snabbt och redan i fält

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2018 12:30 CEST

David Strand, forskare vid Veterinärinstitutet i Oslo. Foto: Johannes Rusch, Veterinärinstitutet.

Snabbtester med ny mobil teknologi gör det möjligt att direkt i fält påvisa om ett vatten är smittat med kräftpest. Det nya fältverktyget ger svar efter bara en dryg timme, och kan hjälpa till att stoppa spridning av kräftpest till andra flodkräftvatten. SLU har använt den nya tekniken för att följa smittspridningen i älven Billan, där kräftpesten nu närmar sig norska gränsen.

- Det här är ett helt nytt verktyg för att snabbt kunna spåra smittspridning i vatten och förekomst av kräftor. I år har redan två av Värmlands bästa flodkräftvatten drabbats av kräftpest. Med den här metoden tar det inte flera dagar utan bara en dryg timme innan man har konstaterat om det är kräftpest eller inte. Då kan Länsstyrelsen samma dag som en misstanke dyker upp kräftpestförklara ett vatten och stoppa smittspridning till andra vatten, säger Lennart Edsman, kräftforskare vid institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU Aqua).

Lennart Edsman har tillsammans med kolleger från Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), norska Veterinärinstitutet (VI), Länsstyrelsen i Värmland och ett antal lokala aktörer sedan 2016 följt kräftpestspridningen i Billan, en älv som börjar i Norge och rinner in i Sverige. Vid det senaste besöket testades nya fältverktyg för analys av eDNA* direkt i fält. Analyserna visade att kräftpesten har spridit sig ytterligare 400 meter upp i älven på den svenska sidan av gränsen sen förra provtagningen hösten 2017. Pestfronten står nu bara 30 meter från den norska gränsen.

- Med hjälp av en inlånad utrustning från Biomeme för att identifiera DNA direkt i fält analyserade vi vattenprover från älven. På norsk sida fann vi DNA från flodkräfta men inte från kräftpest. Nedströms på svensk sida alldeles innan gränsen hittade vi döda flodkräftor och vattenanalyserna visade förekomst av DNA från både flodkräfta och kräftpest, säger Lennart Edsman.

Resultaten från fältanalyserna bekräftades sedan av standardiserade analyser i laboratorium av både SVA och VI.

* eDNA står för environmetal (miljö) DNA. Det är unika bitar av DNA som filtreras ut direkt från vattnet och kan liknas vid fingeravtryck.

Länsstyrelsen i Värmland kräftpestförklarade Bodaälven i början av juli. Läs mer om det, och om hur man stoppar kräftpest på Länsstyrelsens blogg Värmlandsfiske.se >>

Kontakt:

Lennart Edsman,kräftforskare, institutionen för akvatiska resuser (SLU Aqua), lennart.edsman@slu.se, 010-478 42 26. 

Mer information: 

Veterinärinstitutets nyhet om metoden "Ny mobilteknologi kan påvise krepsepestsmitte">>

Video från fältförsöken med mobil analys av e-DNA>>

SLU:s webbsidor om kräftor och kräftpest >>

Kräftmytkrossaren >>

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.