Skip to main content

Ny professor i utemiljöförvaltning

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 15:13 CET

Professor Thomas B. Randrup från Hørsholm i Danmark har utsetts till adjungerad professor vid SLU Alnarp, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Inom SLU Alnarp är den urbana utemiljöns förvaltningsfrågor centrala men har hittills inte kunnat utvecklas lika starkt som design, planering och byggande av utemiljöer.

 - Förstärkningen med Thomas B. Randrup är mycket välkommen. Det ger en ökad tyngd och ökade resurser till förvaltningsområdet som vi långsiktigt ska utveckla till ett starkt forskningsområde tillsammans med vår kärnkompetens inom vegetationsutveckling, säger professor Cecil Konijnendijk van den Bosch, prefekt vid institutionen.

- Jag gläder mig mycket till att få medverka till den svenska utvecklingen av forskning och undervisning inom förvaltning av utemiljöer, särskilt eftersom jag numera arbetar heltid i Sverige som VD for Väla Mark & Trädgård i Helsingborg (köptes av HedeDanmark 2012) och att det är ett område som jag arbetat inom i Danmark sedan lång tid, säger Thomas B. Randrup.

Thomas B. Randrup har tidigare varit professor vid KVL, Danmarks motsvarighet till SLU, och är idag adjungerad professor vid Köpenhamns Uuniversitet. Professuren vid SLU kommer att ha inriktning mot den urbana utemiljöns utveckling och förvaltning och finansieras av Thomas B. Randrups arbetsgivare HedeDanmark.

Professor Thomas B. Randrup kommer att arbeta deltid och vara delaktig i såväl forsknings- och utvecklingsprojekt som de olika utbildningsprogrammen inom utemiljöområdet i Alnarp.

Läs mer

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kontakt

Prefekt Cecil Konijnendijk van den Bosch, tel 040-415149, cecil.konijnendijk@slu.se

Samverkanslektor Bengt Persson, tel 040-415141, bengt.persson@slu.se

Professor Thomas B. Randrup, tel 0703-025 899, +45 30453843, thra@hededanmark.dk

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.