Skip to main content

Nya medel mot resistenta bakterier efter samarbete mellan SLU och Ultupharma

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 10:00 CET

En forskargrupp vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har mycket snabbt upptäckt nya medel mot Gram-negativa och Gram-positiva bakterier som är resistenta mot dagens antibiotika. Två patentansökningar gällande dessa uppfinningar har nyligen lämnats in till Patentverket.

Under 2015 påbörjades ett samarbete mellan SLU-institutionerna Mikrobiologi, Kemi och bioteknologi, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap och företaget Ultupharma AB.

Den snabba utvecklingen beror, enligt Ultupharmas VD Bo Öberg, på de mycket kompetenta forskarna vid SLU och på deras långa erfarenhet inom området. Bo Öberg bedömer att redan inom några få år kommer patienter med livshotande infektioner med resistenta Gram-negativa bakterier att kunna botas med de nya medlen.

– Uppsala är på väg att bli ett mycket betydelsefullt centrum för antibiotikaforskning, påpekar SLU:s vicerektor Johan Schnürer.

Professor Otto Cars har med organisationen ReAct framgångsrikt propagerat för en återhållsam användning av antibiotika. Professor Anders Karlen vid BMC, Uppsala universitet är koordinator för det stora EU-finansierade ENABLE-projektet som ger resurser till antibakteriella projekt. Forskarna vid SLU och Ultupharma har redan nu mycket stor nytta av de nätverk för antibiotikaforskning som byggs upp i Uppsala.

För mer information:

Professor Anders Broberg, Kemi och bioteknologi, SLU; anders.broberg@slu.se, tel 018-67 22 17

Professor Johan Schnürer, vicerektor SLU; johan.schnurer@slu.se, tel 070-815 19 78

Professor Bo Öberg, VD Ultupharma AB; bo.oberg1@gmail.com; tel 070-898 64 40

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.