Skip to main content

Nya SLU-professorer i Umeå föreläser

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 11:35 CEST

Vid SLU installeras i år åtta nya professorer. Fredag den 13 maj föreläser fyra av dessa i P-O Bäckströms sal vid SLU i Umeå. Föreläsningarna är öppna, och kan även följas på webben. De övriga fyra installerades i Uppsala den15 april.

De fyra professorer som installeras vid SLU i Umeå i år är alla växtforskare, men med olika fokus. Två studerar hur växter fungerar på molekylär nivå, medan två använder modellering för att förstå hur grödor, bestånd eller hela ekosystem fungerar. Tre har ett skogligt fokus, en fokuserar på jordbruk.

Vaughan Hurry ska prata om hur växter känner av förändringar i miljön, såsom extrema temperaturer. Detaljkunskaper om växters härdighet kan utnyttjas i förädling av jordbruksgrödor och träd.

Karin Ljung ska prata om växthormonernas betydelse för rotsystemets utveckling, och hur dessa ämnen koordinerar tillväxt ovan respektive under jord.

Arne Pommerening ska prata om hur man kan utnyttja skogliga mätdata för att undersöka hur t.ex. skogliga ekosystem och skötselmetoder fungerar.

David Parsons ska prata om användningen av modeller som verktyg för att förstå hur olika jordbrukssystem och produktionskedjor fungerar, och hur de kan förbättras.

Läs mer om, och lyssna på de nya professorerna när de berättar om sin spännande forskning!

Här följer programpunkterna

Fredag 13 maj

  • 08.30 Can't see the wood for the trees? The journey of mathematical forestry, Arne Pommerening, professor i skoglig matematisk statistik
  • 09.00 Life in a hothouse world, Vaughan Hurry, professor i skogsträdens fysiologi
  • 09.30 Kaffe/Te
  • 10.00 Forskningen går under jorden – Vad kan ett ogräs lära oss om växters och träds rotutveckling?, Karin Ljung, professor i växtfysiologi
  • 10.30 Agricultural systems – Finding clarity in the complexity, David Parsons, professor i växtodlingslära

Ingen föranmälan behövs, alla är varmt välkomna till föreläsningarna!

Tid: Fredag 13 maj 2016
Plats: P-O Bäckströms sal. Hitta till oss!
Program (pdf) för installationsföreläsningarna i Umeå (13 maj 2016) respektive Ultuna (15 april 2016).

Frågor om arrangemangen

Jenny Sälgeback, Akademiska högtider, Ledningskansliet, SLU
Jenny.Salgeback@slu.se, 018-67 10 74

Bildtext: Vaughan Hurry mäter upptaget av koldioxid i ett tallbestånd i Västerbotten. Foto: Mark Blackburn

SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.