Skip to main content

Passionsblomman veckans växt i påsk

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2009 09:30 CEST

Varje vecka presenterar Programmet för odlad mångfald, POM, en ny "veckans växt" på sin hemsida. Under årets påskvecka är det  passionsblomman som står i fokus.

"Veckans växt" på www.pom.info är ett färgglatt skyltfönster för vår odlade mångfald. Här presenteras i text och bild olika sorters frukter och bär, lök- och knölväxter, perenner, prydnadsbuskar, rosor och andra kulturväxter. Många av växterna som porträtteras har kopplingar till något av de upprop som Programmet för odlad mångfald (POM) organiserar för att inventera och bevara traditionella kulturväxter.

Under årets påskvecka är det lämpligt nog passionsblomman som porträtteras under "Veckans växt". Passionsblomman har en stark koppling till påsken, som inom den kristna kyrkan också kallas för passionstiden. Växten härrör från Sydamerika och när de första missionärerna såg den vackra och märkliga passionsblomman, trodde man att den var Guds sätt att påminna människorna om Jesu lidande och korsfästelse. Hela växten ansågs i sitt formspråk återge Kristi korsfästelse och spanska präster gav på 1600-talet växten namnet "Blomman med de fem såren".

Blommans form är fantasieggande, men växten är intressant också ur andra perspektiv. Aztek, Inka och andra indianfolk i Mellan- och Sydamerika har i över tusen år gynnat växten i vilda bestånd för att kunna skörda frukterna eller använda sig av växten som medicin. Idag odlas den tropiska klätterväxten kommersiellt i främst Australien, Sydafrika och de tropiska delarna av Amerika. Sedan 1800-talets början är passionsblomman dessutom en omtyckt prydnadsväxt.

Veckans växt kan tjäna som inspiration för skribenter eller andra som behöver kunskap om speciella kulturväxter, och får fritt citeras om källan anges. För djupare kunskap kontaktas respektive projektledare. De korta texterna berättar på ett lättfattligt sätt om växternas odlingshistoria, vilken variation som finns och hur de används. Varje porträtt illustreras med fotografier eller skisser. Resultatet har blivit en omfattande och ständigt växande samling med porträtt av våra kulturväxter. Satsningen fortsätter med en ny växt varje vecka på www.pom.info .

Mer information:

http://www.pom.info
http://www.pom.info/veckansvaxt/2009/v15.htm

Mer information om Programmet för odlad mångfald:
Jens Weibull, samordnare POM, tfn 040-415531, jens.weibull@cbm.slu.se

-----------------------

Programmet för odlad mångfald, POM, är en nationell satsning som samlar in och dokumenterar både kulturväxter och kunskap om odlade växter. Informationen består både av biologi och kulturhistoria. POM är en del av verksamheten vid Centrum för biologisk mångfald. Mer information: www.pom.info

Centrum för biologisk mångfald, CBM, är en gemensam centrumbildning för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet för forskning och information om biologisk mångfald. Mer information: www.cbm.slu.se